על אחדים מההיבטים הלא-מודעים בחיים הארגוניים תרומות מן הפסיכואנליזה

עמוד:12

הזדהות השלכתית והעברה נגדית אף-על-פי שהפסיכואנליזה מבוססת על הרעיון שהתנהגות היחיד מושפעת מגורמים שאינם מודעים , הגישה הפסיכואנליטית כלפי תפקודם של ארגונים מייחסת בהקשר זה ללא-מודע של היחיד תפקיד שולי בלבד . פעמים רבות קל יותר לתלות את התנהגותו של עובד בגורמים אישיים מאשר לגלות את הקשר בינה לבין הדינמיקה התוך-ארגונית . ניתן לעמוד על הקשר הזה על-ידי שימוש במושג הפסיכואנליטי הזדהות השלכתית מונח זה מתייחס לאינטראקציה בין-אישית שבה מושאי השלכה כלשהי מגיבים עליה כך שרגשותיהם שלהם מושפעים על-ידיה : באופן לא-מודע הם מזדהים עם הרגשות המושלכים עליהם . לדוגמה , כאשר עובדי המחלקה על-שם מנפרד לטיפול בהפרעות אכילה השליכו על היועץ את הדיכאון שהיו נתונים בו בגלל הסגירה הצפויה של המחלקה , הוא חווה את הדיכאון הזה כאילו היה שלו עצמו . הלוך הנפש שבו רגשות של אנשים אחרים נחווים על-ידי מישהו כאילו היו אלה רגשותיו שלו נקרא העברה נגדית . הזדהות השלכתית גורמת לעתים קרובות לכך שהנמען המשמש לה כתובת מזדהה עם ההשלכה ומפנים אותה , ואז מגיב מתוך העברה נגדית , שהיא פועל יוצא מהרגשות שעברו תהליך של השלכה . לדוגמה , עובדים של יחידה לטיפול במתבגרים עלולים להתייחס זה לזה כאילו היו הם עצמם מתבגרים . הם גם עלולים לאמץ לעצמם דרכי התנהגות של מתבגרים , כמו אי ציות לחוקים ולהוראות או התגרות בדמויות המייצגות את הסמכות בארגון . התנהגות מעין זו מצביעה על כך שההזדהות ההשלכתית פועלת . המקור האמיתי של רגשותיהם והתנהגויותיהם יישאר לוט בערפל עד שיבינו כי הם היו לכודים בהעברה נגדית שהופיעה כתגובה לתהליך השלכתי . מנגנון ההזדהות ההשלכתית עומד גם בבסיס התופעה שקבוצה אחת משמשת עבור קבוצה אחרת ( או חבר אחד בקבוצה עבור החברים האחרים בקבוצה , ( כספוג הקולט כעס , דיכאון או רגשות אשמה . כך קורה שהיחיד הזועם נתפס בעיני הקבוצה כמזוהה עס ההנהלה ; כך גם קורה שחבר אחר , האחוז בדיכאון , יתומרן לעמדה של הרמת ידיים ולעזיבה . יחיד זה אינו רק מבטא — או נושא — משהו בשם הקבוצה . הקבוצה משתמשת בו על מנת להוציא החוצה משהו שיתר חבריה אינם רוצים לחוש בתוך עצמם . באופן דומה , קבוצה אחת עלולה להיות שליחה ממין זה עבור קבוצה אחרת או עבור הארגון בכללו . אם קיים משהו שהקבוצה אינה יכולה להתמודד עמו בשום פנים ואופן ( כפי שקרה במחלקה על-שם מנפרד שעמדה בפני סגירה , ( הרי היא משתמשת ביועץ הארגוני כדי שיישא עבורה את המשא . העמדה הדיכאונית כאשר מתברר לנו כי רגשותינו הכואבים נובעים מהשלכה , התגובה הטבעית היא "להחזיר" רגשות אלה למקור שממנו נבעו , בנוסח "אלה הם רגשותיך שלך , ולא . "שלי משפועלים באופן זה נפרץ מיד פתח להאשמות הדדיות , וגצים של השלכות עפים לכל עבר בין קבוצות ובין ארגונים . אך כדאי לתת את הדעת על כך שאולי יש ביכולתנו לאצור בקרבנו את הרגשות הללו למשך הזמן הנחוץ לשם התייחסות אליהם ודיון בהם , ולהכיל את החרדות שהם מעוררים , וכי אולי כך ניתן יהיה לחולל שינוי . קורה שכאשר אין ביכולתנו לעשות זאת — מישהו אחר מכיל באופן זמני את רגשותינו עבורנו . המושג הזה של "הכלה" על-ידי אדם אחר עולה מתוך העבודה הפסיכואנליטית של ביון . ( 1967 ) ביון ערך הקבלה בין מצבים מעין אלה לבין האופן שבו מתפקדת האם : הקבלה וההבנה

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר