על אחדים מההיבטים הלא-מודעים בחיים הארגוניים תרומות מן הפסיכואנליזה

עמוד:10

ועמידה בפני המורכבות של המציאות הפנימית והחיצונית כאחת , מביאים בעקבותיהם בהכרח להתעוררותם של רגשות אשמה , דאגנות ועצב . רגשות מעין אלה מעוררים את הכמיהה לתיקון הנזקים שנגרמו על-ידי השנאה והתוקפנות ; והכמיהה היא המעוררת את היצירתיות והיא גם בין הגורמים התורמים להתפתחותו של איש מקצוע מסייע . העמדה הפרנואידית סכיזואידית יועצים ארגוניים משתמשים בתגלית שעלתה מתוך אנליזה לילדים בדבר היבטים רגשיים דואליים שונים המתנגשים ביניהם והמיוצגיס באמצעות אנשים שונים או "טיפוסים" שונים , ורואים בה אמצעי להבנת תהליכים קבוצתיים . במשחק הילד הוא זה שמחולל את ההשלכות , ודמויות המשחק הן אלה שקולטות אותן . במוסדות — ניתן לראות בקבוצת הפונים את מחוללי ההשלכות , ובצוות את הגורס הקולט אותן . אנשי הצוות עשויים לייצג היבטים רגשיים — שונים וכנראה גס מנוגדים — של המצב הפסיכולוגי של קבוצת הפונים . למשל , ביחידה המטפלת במתבגרים — לצרכים השונים של המתבגר , שמן הסתם נמצאים בקונפליקט זה עם זה , אפשר שייעשו השלכות על אנשי צוות שונים : אחד מהם עשוי לייצג את הצורך של המתבגרים בעצמאות , בעוד שאיש צוות אחר עשוי לייצג את הצורך בגבולות . במרפאה העוסקת בהפלות , אחות אחת עשויה להיות במגע רק עם אבלה של האם על אבדן התינוק , בעוד שאחות אחרת עשויה להיות במגע רק עם תחושת ההקלה שחשה המטופלת . תהליכים השלכתיים אלה משרתים עבור הפונים אותה מטרה שלשמה נועדו המשחקים לילדים : הקלה בחרדות העלולות להתעורר בעקבות ההכלה הבו-זמנית של צרכים מנוגדים או של רגשות מנוגדים . קשה לחוש בו בזמן אבל והקלה , וכן קשה לחוות את השאיפה לעצמאות בשילוב עם הצורך בגבולות . ייחוס רגשות סותרים המקננים בקרב המטופלים לחברים שונים של הצוות המטפל הוא חלק בלתי נמנע מהתהליכים המוסדיים . פיצול סכיזואידי מזוהה בדרך כלל עם התנערות מאותם חלקים באני הנתפסים כרעים ובהשלכתם החוצה באמצעות יצירת דמויות חיצוניות הנחוות כמעוררות פחד ושנאה . במקצועות הסיוע קיימת הנטייה להכחיש רגשות שליליים כמו שנאה ודחייה כלפי הפונים . ניתן להתמודד ביתר קלות עם רגשות אלה בעזרת השלכתם על קבוצות או סוכנויות שהן חיצוניות , ושאפשר , לפיכך , למתוח עליהן ביקורת . השלכת רגשות הרוע אל מחוץ לאני תורמת ליצירת מצב אשלייתי של טוב וכן לאידיאליזציה עצמית . הלוך נפש זה של שחור-לבן מפשט נושאים סבוכים ועלול ליצור תרבות נוקשה המונעת צמיחה וגדילה . שביתת שבת של סטודנטים שאורגנה כדי למחות על קיצוצים ממשלתיים גונתה על ידי מנהלי הקולג ' כפעולה מגוחכת , לא רציונלית ובזבזנית . ציטטו אותם בעיתונות . "השאלה היחידה שנותרה היא לברר מי הוא זה שהנהיג את השביתה . התקבלו אצלנו תלונות מסטודנטים שמהן עולה כי גורמים חיצוניים לא סטודנטיאליים נטלו חלק פעיל בישיבות שהתקיימו ובהחלטות על . "המאבק המשמעות העולה מדברים אלה היא שבתוך הקולג 1 נמצאים סטודנטים טובים ומנהלים טובים ; מחוץ לקולגי נמצאים אנשים רעים שזיהמו אותו והרסו את המוסד , ובעזרת מניפולציות שונות גרמו לפעילות החתרנית שבה נקטו הסטודנטים . מנגנוני הפיצול וההשלכה ניצלו במקרה זה את הגבולות הטבעיים — בין פנים לחוץ — שקיימים בכל ארגון . בדוגמה שהובאה לעיל הוביל הדבר

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר