על אחדים מההיבטים הלא-מודעים בחיים הארגוניים תרומות מן הפסיכואנליזה

עמוד:7

על אחדים מההיבטים הלא - מודעים בחיים הארגוניים תרומות מן הפסיכואנליזה 1 יל י א ם ם M י 1 י ו " אני מקווה שהיום לא יהיה עלי לשמוע את הבדיחות התפלות שלך" - אמר ילד בן שמונה בהיכנסו אל חדר היעוץ . לעתים פירושים לגבי תהליכים לא-מודעים נשמעים לנמענים בבדיחות בלתי מוצלחות , ואפילו כהתקפות . אמנם בימינו נעשה בחיי היום-יום שימוש ניכר במונחים הלקוחים מהפסיכולוגיה ומהפסיכואנליזה , אך פסיכואנליזה כטיפול ביחידים בעלי בעיות רגשיות נותרה עדיין משהו לא שכיח . כמערכת של רעיונות היא זוכה לחסידים , למתנגדים , ולצדם — לציבור גדול המתעלם מקיומה ומגלה אדישות כלפיה . אף על פי שאי אפשר לערוך הקבלה מלאה בין יחידים לארגונים , הייתה לפסיכואנליזה תרומה על-ידי פיתוח גישה עיונית ביחס למתרחש בארגונים ולהבנתם . גישה זו אינה מתיימרת לספק פירוש חובק כול ואפילו לא תיאור מושלם של המציאות הארגונית . עם זאת , התבוננות בארגון תוך שימוש בקשת המושגים הפסיכואנליטיים — היא כשלעצמה עשייה יצירתית שניתן להיעזר בה לשם הבנת נושאים מסוימים , והיא עשויה גם להציע כיוון לאופן הטיפול בהם . לא קל לתאר את גישתה של השיטה הפסיכואנליטית לייעוץ הארגוני . הדבר כרוך בהכנת רעיונות שפותחו בהקשר של הטיפול היחידני מזה , וכן בהתייחסות לארגונים בעיניים המתבוננות באמצעות מונחים הקשורים לתהליכים רגשיים לא-מודעים מזה . הדבר עלול להיראות כצירוף של שני אבסורדים , אך הוא עשוי להיות גם רב-השראה . הלא מודע פרויד ואחרים גילו שבחיי הנפש שלנו חבויים היבטים שעל אף היותם נסתרים יש להם השפעה על תהליכים מודעים המתרחשים בנו . בעקבות טיפולו ביחידים התברר לפרויד שבמקרים רבים מתעוררת התנגדות לקבל את עובדת קיומו של הלא-מודע . פרויד האמין שניתן להראות את הקיום של הלא-מודע על-ידי הפניית תשומת הלב אל חלומות , כשלי לשון , טעויות וכיוצא באלה . כל אלה * במקור : , Halton , W . ( 1 994 ) , "Some Unconscious Aspects of Organizational Life : Contributions from Psychoanalysis" . in : Obholzer . A . & Roberts , V . Z . ( eds . ) , The Unconscious at Work , London : Routledge , 11-18

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר