תוכן העניינים

עמוד:4

אל ה ק וראי ם והכותב ים כתב העת "אנליזה ארגונית" מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת מבקשת לפרסום מאמרים העונים על הדרישות הבאות : 0 מאמרים המיועדים להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; ס מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווה בדיון ובקישור לתיאוריה ; ס דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות , שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ם דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של "אנליזה ; "ארגונית ס תגובות של קוראים ; כ ביקורות על ספרים . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום ? על המחבר להגיש את כתב היד מודפס ברווח כפול , וככל שניתן — גם בליווי דיסקט הכולל את הטקסט המוצע לפרסום . ם בדרך כלל יתקבלו מאמרים שאינם עולים על 4 , 000 מילים . ם שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף הטקסט ייכתבו בתעתיק עברי ; ובסוגריים ייכתבו שמות אלה בלועזית , עם שנת הפרסום . ס רשימת המקורות בסוף המאמר תיערך בהתאם לכללים המקובלים : לפי הא"ב של שמות המחברים ( עברית לפני לועזית ;( לגבי כל פריט יש לציין את שם המשפחה של המחבר , ראשי התיבות של שמו הפרטי , שנת הפרסום ( בסוגריים , ( שם המאמר , שם הספר או כתב העת ( נטוי , ( italics — מספר הכרך ומספרי העמודים ; במקרה של ספר יש לציין את מקום ההוצאה ואת שם המו"ל . ם יש לציין אם המאמר הנשלח ל"אנליזה ארגונית" מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או במקום אחר , תוך ציון הפרטים הנחוצים . אין המערכת מחזירה כתבי יד . כתובת המערכת : ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( עבור "אנליזה ( "ארגונית

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר