בן־ציון דינור, האיש ופועלו ההיסטורי

עמוד:ז

בן ציון דינור , האיש ופועלו ההיסטורי בן ציון דינור ' ( 1973-1884 ) מגדולי יוצריה ומכונניה של האסכולה ההיסטורית הישראלית' למדן מופלג' סופר בעל שיעור קומה' מורה ומחנך דגול , כל חייו הארוכים קודש היו לרעיון תחיית העם היהודי וריכוזו בארץ ישראל . מופלא היה האיש בכשרונותיו' בהתמדתו ובכושר עבודתו . בעל זיכרון פינומינאלי שמעטים דוגמתו ושנשתמר לו עד יומו האחרון ממש' ספג לתוכו ידיעות לאיךשיעור מתרבות ישראל ומתרבותן של אומות רבות' ובחריפות תפיסתו ועומק חדירתו יצר לו גישה היסטורית משלו ופירוש מיוחד במינו למהלכן של תולדות ישראל ומגמותיהן . אכן' תודעתו הלאומית' בנוסף לעובדת מוצאו מן הקיבוץ היהודי הגדול שברוסיה' היתה גורם יסוד בעיצוב דמותו האישית והאינטלקטואלית . בעובדת מוצאו מן היהדות הרוסית אין לראות רק עניין של השפעת הסביבה החברתית והתרבותית בלבד . ייחוס משפחתי היה רב משמעות בתרבות ישראל מימי קדם ועד לדורות האחרונים' וכבר הצביע חיים הלל בן ששון ז"ל על החשיבות שייחס דינור ההיסטוריון לעניין זה 'ציון' ) ' כרך לז' תשל"ב' עמי . ( 227-226 דינור היה מודע ורגיש לשורש נשמתו המשפחתי ולקרקע גידולו' הוא הקיבוץ היהודי הגדול שברוסיה' שאת מקומו המיוחד בחיי עמנו הגדיר בזה הלשון : 'מבחינה ישובית היה זה הקיבוץ ( א ) הרב ביותר בהמוניו ( ב ) המרוכז ביותר ביישוביו' ומבחינה תרבותית היה זה הקיבוץ ( ג ) המגובש ביותר באורח חייו' ו ( ד ) המושרש ביותר במסורת הדורות של תרבות חיים יהודית' דמותה' ) ההיסטורית של היהדות הרוסית ובעיות החקר בה' ' 'ציון' ' כב' עמ' ; 93 להלן . עמ' . ( 228—202 במאתיים השנים האחרונות היה הקיבוץ היהודי רוסי קרקע צמיחתן של תנועות רוחניות וחברתיות רבות השפעה בעם היהודי ' והרבה מן האופי החברתי והמרץ הרוחני והתרבותי שנצטבר ביהדות זו נתקפל בדמותו האנושית של דינור' בביוגראפיה שלו' בפעילותו ובמאווייו . בן ציון דינור ( לפנים דינבורג ) נולד בעיירה חורול שבפלך פולטאכה ואוקראינה ) בחלק הצפוף פחות מבחינה יהודית של תחום המושב' ובספר זכרו נותיו בעולם' ) ששקע' ירושלים תשי"ח ) צייר תמונה חיה של משפחתו הענפה ' ושל הקהילה היהודית בעיירה' שחסידות חכ"ד הטביעה את חותמה על אורח חייה . הנער גדל באווירת החסידות' שהשרתה תחושה של שותפות' הרגשה של צוותא' של שייכות לכלל הקיבוץ שתכלית קיומו השגת מטרות רוחניות נעלות . מחד גיסא פועל בו הציווי הכולל של 'ביטול היש / של התעלות מעל מועקות יום יום והבלי העולם הזה' ומאידך גיסא - הערכה להישגים רוחניים' לאורח

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר