הקדמה

עמוד:11

דף ושורה , למשל , "ברית דמשק ה , . " 1 עותקי החיבור הזה , שנמצאו במערות קומראן , יסומנו על פי מספריהם . מצבה של מגילת המלחמה אינו דומה לזה של סרך היחד ושל הודיות . כמה מן המגילות הקרובות למגילת המלחמה ממערה 1 אינן עותקים מדויקים שלה אלא מהדורות שונות של חיבור זה . כאלה הן המגילות 4 Q 493 n 4 Q 491 ( דוהיים , 1993 עמ' . ( 81 ואולי לא מקרה הוא שיש לפחות ארבע מגילות אחרות , שיש להן זיקה למגילת המלחמה אך אינן עותקים או מהדורות שלה . ( 11 Q 14 , 4 Q 497 , 4 Q 471 , 4 Q 285 ) מצב זה מעיד על נזילות במסורת הספרותית של החיבור על מלחמת הקץ . במקרה זה חשוב במיוחד ציון נפרד של המגילות מן המערה הרביעית הקרובות לעותק מגילת המלחמה מן המערה הראשונה . ( 1 QM ) כללו של דבר , ציטוט על פי מניין של טור ושורה יחול על כל המגילות הארוכות . עותקי מערה : 1 סרך היחד , ( 1 QS ) סרך העדה , OQSa ) סרך הברכות , ( lQSb ) הודיות , ( 1 QH a ) מגילת המלחמה ( 1 QM ) ופשר חבקוק , ( 1 QpHab ) וכן מגילת המקדש ממערה ( 11 Q 19 = HQT a ) 11 ונוסח ברית דמשק מעותקי הגניזה הקהירית . ( CD ) העותקים האחרים של כתבים אלה , שנמצאו במערות האחרות , מסומנים לפי מספריהם : עותקי סרך היחד , ( 4 Q 264-4 Q 255 ) עותקים של הודיות , ( 4 Q 432-4 Q 427 ) עותקים ומהדורות אחרות של מגילת המלחמה , ( 4 Q 496-4 Q 491 ) עותקים של ברית דמשק 4 Q 266- ) ( 6 Q 15 , 5 Q 12 , 4 Q 273 ועותקים של מגילת המקדש . ( 4 Q 524 , [? 111 Q 21 , 11 Q 20 ) בצד הצגת המידע והתאוריות השונות על סוגיות אלו משתדלים המאמרים המקובצים בכרך לחשוף את השתנותו המתמדת של מחקר המגילות ואת השאלות הרבות הקשורות בחקר המגילות , שנותרו עדיין ללא תשובה . עדיין פתוחות הן שאלות יסוד הכרוכות בזיהוי המגילות וכותביהן ורבה עדיין העבודה הניצבת לפני העוסקים במלאכת ההדרה והפרשנות של מגילות מדבר יהודה . יותר משבאים המאמרים בכרך הזה לקבוע מסמרות בחקר הגווילים הללו , הם באים להתוות את גבולות הידוע ולהצביע על המרחב הבלתי ידוע , העומד וממתין למחקר הדורות הבאים .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר