הקדמה

עמוד:7

הקדמה המאמרים המקובצים בכרך זה נכתבו במשך שלושים שנות מחקר ויש בהם להעיד על מוקדי העניין בחקר מגילות מדבר יהודה וספרות הבית השני , על דרכי החקירה בתחומים אלו ועל השינויים שהתחוללו בהם במשך שלושה עשורים . מגילות מדבר יהודה , או בכינויין השגור היום מגילות קומראן , הן מן הגילויים המסעירים המאה העשרים . כשנחשפו לפני יותר משישים שנה שרידים של כאלף כתבי יד בעשר מערות סמוך לאתר קומראן , לחופו המערבי של ים המלח , יצר הגילוי סנסציה . שכן עד לחשיפת המגילות לא היו ידועים כתבים עתיקים כל כך מארץ ישראל ולפתע עלתה מתהום הנשייה ספרייה בת אלפי קטעים , רובם כתובים עברית , מקצתם ארמית ומיעוטם יוונית . לאחר שהוכחה אמתות המגילות בבדיקות 14-פחמן הכירו הכול שהן הועתקו במאות האחרונות של ימי הבית השני . בכך החל עידן חדש של מחקר יהדות ארץ ישראל בזמן העתיק . אך בגילוי עצמו לא תם סיפורם של השרידים העתיקים האלה , אלא הם עשו דרך ארוכה עד לפרסומם המלא , שהסתיים זה עתה . לאחר הפרסום הראשוני והמהיר של המגילות מהמערה הראשונה וכמה מן השרידים שהתגלו במערה הרביעית , נעצר תהליך הפרסום במשך שנים ארוכות . פרסומים מדעיים של רוב המגילות החשובות שהיו טמונות במערה הרביעית , כשני שלישים ממכלול המגילות שנחשפו , נדפסו רק בשני העשורים האחרונים . מצב דברים זה נתן את אותותיו במחקר . בשלושים שנותיה הראשונות התבססה חקירת המגילות על מדגם חלקי שלהן , שראה אור באותן שנים . כשהחלו להתפרסם הכתבים הנותרים מן המערה הרביעית ומן המערה האחת עשרה לפני שלושים שנה , נפתח שלב חדש בחקר המגילות והוא נמשך עד היום . מסימניו הם פרסום טקסטים חדשים בצד הערכה מחודשת של תאוריות ומחקרים קודמים . אך עיקר השינוי בא עם הבנת המכלול השלם של המגילות . התברר שהתמונה העולה ממנו מורכבת בהרבה ממה שצויר על פי הידוע בראשית מחקר המגילות . שכן החיבורים שהתפרסמו זה מקרוב קורעים צוהר חדש לתופעות חברתיות ודתיות ביהדות הבית השני , שקודם לכן נודעו רק בצמצום ובכללות . כך נתבררו חדשות על עולם המחשבה של יהדות הבית השני , שהתמודדו בו זרמים שונים , נבדלים בגישתם לפירוש מסורת המקרא ולדרך קיום חוקי המקרא . אור חדש ומפתיע נזרע על תהליכי התגבשותו של נוסח המקרא ועל ראשיתה של פרשנות הכתובים . ולא זו בלבד , חטיבות ספרות שלמות שנעלמו מתולדות עמנו עלו לפתע ממעמקי המערות הנסתרות והובאו לתודעה ולמחקר . הן העשירו והרחיבו לאין שיעור את ידיעותינו על תולדות עם ישראל בארץ ישראל במאות שקדמו לחורבן הבית השני .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר