שלושה־עשר הספרים הקנוניים

עמוד:9

שלושה עשר הספרים הקנוניים מה טיבם של הספרים הקלסיים ומתי נעשו לקנון בעל סמכות ? 'ספר התמורות' הוא בלי ספק העתיק שבהם . הספר בנוי רבדים רבים , שהקדומים שבהם חוברו אולי בימיה הראשונים של שושלת ג'ו 221-1027 ) לפנה '' ס ) והמאוחרים ביותר בתקופה המוקדמת של שושלת האן 206 ) לפנה"ס עד 220 לספירה . ( 'ספר התמורות' משמר שיטת ניחוש עתיקה , שאליה נוספו במרוצת הדורות דברי הסבר ופרשנות , שחלק מהם יוחסו לקונפוציוס עצמו , דבר שחיזק את מעמדו כספר , 'קדוש' למרות שהוא מחוסר כל בסיס עובדתי . גם 'ספר המסמכים' מיוחס לתקופה עתיקה . הוא מכיל חומר היסטורי מראשית ימיה של שושלת ג'ו ומתקופת ג'ו המערבית המאוחרת , שהסתיימה בשנת 771 לפנה"ס . אבל 'ספר המסמכים' הוא יצירה שנויה במחלוקת . החיבור המקורי לא ניצל משרפת הספרים של שנת 213 לפנה"ס , מאורע שיידון להלן , ומועד כתיבתם של חלקים גדולים ממנו אינו ידוע בוודאות . עוד טקסט עתיק הוא 'ספר השירים' — אנתולוגיה של 305 שירים , שבחירתם מיוחסת לקונפוציוס . השירים שבספר נבחרו מתוך אוסף גדול של כ 3 , 000 שירים ותאריכיהם אינם אחידים ; המוקדמים שבהם נתחברו כנראה בשנים הראשונות של שושלת ג'ו והמאוחרים מתוארכים לתקופתו של קונפוציוס . גם נושאי השירים מגוונים ; יש בהם המנונים על גיבורי השושלות , קטעים היסטוריים המספרים על מוצאו ועלייתו ההדרגתית של בית ג'ו ונחלותיו , שירי עם פשוטים על קשיי חייו של החייל ועל אהבתה של נערה . שלוש היצירות האלה , שאף אחת מהן אי אפשר לייחס למחבר יחיד , מכילות אפוא את החלק הקדום ביותר של המסורת הספרותית הכתובה של סין . הספר 'דברי ימי האביב והסתיו' הוא יצירה מסוג אחר ותאריכו מאוחר יותר . זהו רישום תמציתי של מאורעות פוליטיים במדינת לו בשנים הספרים הקנוניים' כבר היה ר 1 וח זמן רב לפני סוף האלף הראשון , אבל ברור שהיצירות המרכזיות ששימשו לימים בסיס לקנון , היו מוכרות היטב גם אם לא כונו בשם קיבוצי . היצירות נקראו , נלמדו ושימשו מקור למובאות .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר