יואל בן-נון ראש השנה או ראשית השנה?

עמוד:11

יואל בן-נון ראש השנה או ראשית השנה ? א . ה'שנה' בתורה חז"ל קוראים לאחד בתשרי - ראש השנה . ברם , כינוי זה אינו נזכר בתורה , ולא עוד , אלא שפסוקים אחדים בתורה סותרים בבירור את האפשרות להתייחס ליום זה כאל תחילת השנה . בכמה פסוקים בתורה נאמר במפורש שהשנה מסתיימת בחג הסוכות : וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה ( שמות כ"ג , טז . ( וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה = ] סיום ההקפה = השנה ] ( שם ל"ד , כד . ( מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות ( דברים ל"א , ו . ( בפרשיות המועדים השונות , נמצאים חג הסוכות ושמיני עצרת תמיד בסוף השנה . כך בפרשת אמור ( ויקרא כ"ג , ( כך בפרשת פינחס ( במדבר כ"ט ) וכך גם בפרק המועדים בדברים ט"ז , שם הסיכום הוא : שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ... ( דברים ט"ז , טז . ( לפי כל הפסוקים האלה , חג האסיף = ) חג הסוכות ) הוא סוף השנה , והשנה החדשה מתחילה אחרי סוכות . לנושא זה צריך להוסיף , כמובן , את העובדה ש'יום התרועה' הוא אחד בחודש השביעי ( ויקרא כ"ג , כד ; במדבר כ"ט , א , ( ואיננו החודש הראשון . החודש הראשון הוא חודש האביב ( שמות י"ב , ב ; י"ג , ד , ( וראש החודש השביעי הוא "יום , "תרועה אך אין הוא נקרא בתורה 'ראש ! 'השנה הפרשיות שהזכרנו מתוך כל חומשי התורה , מעידות באחדות מלאה שהשנה מתחילה אחרי סוכות . סתירות וניגודים ובחינות שונות יש בתורה בנושאים רבים מאוד - אך לא בנושא זה . העדות ברורה וחדה , והיא סותרת , לכאורה , את המסורת שבידינו . לכאורה , היינו מצפים , ש"ראש חדשים" ו ן חודש האביב ) יהיה בתורה 'ראש . 'השנה אך גם דבר זה אינו נכון : לפי כל הפסוקים שהבאנו לעיל , חג הסוכות הוא סוף

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר