תוכן עניינים

עמוד:8

הכנסת - תרומות היהדות לתרבות העמים השפעת המיתולוגיה המיסטית על הפלורליזם ביהדות הפוליתאיזם והאלות חודרים לדת היהודית אמונה באלוהים בדמות אדם במיתולוגיה היהודית הקבלית ספרות התנ " ך כמקור השראה ליצירות ביהדות ימינו האמונה האתאיסטית מצטרפת לריבוי האמונות ביהדות סברות על היווצרות האלים באמונות האתאיסטיות מאז ההלניזם עיקריה של האמונה האתאיסטית ביהדות החופשית בישראל , חוזר התנ " ך להיות בסיס החינוך ליהדות לאומיות , הומניזם ומסורת ביהדות החופשית מדת אמונות וערכים הומניסטיים לא דתיים ברוב יצירות היהדות בזמננו פרק רביעי עיקרים בחינוך ההומניסטי ליהדות כתרבות 24 ~~~ ו חינוך להומניזציה וחינוך לדה הומניזציה חינוך - חיברות , חינוך לתרבות ולעצמאות אישית טיפוח ההומניות בתרבות לאומית הכרה בזהות יהודית וערבית בישראל חינוך להפנמת ערכי השוויון ולהבטחת זכויות היחיד והחברה חינוך לאומני - סכנה להומניזציה ערכים הומניסטיים - אמות מידה להערכה ולביקורת של מצוות וחוקים חינוך הומניסטי מותנה בהשכלה רחבה ובפעילות חברתית תפקידן החינוכי של - יצירות קלסיות אשר גיבוריהן חוטאים למוסר מה תרומתן של יצירות ספרות קלסית אשר גיבוריהן חוטאים , בחינוך ההומניסטי אמת אנושית ואמת פיוטית חוה ופרומתאוס פתוח כושר החוויה הפיוטית בחינוך ההומניסטי מה בין פתוח כושר החוויה האמנותית לבין חינוך ליהדות היחס ל '' לז " והזיקה לאת ולאתה בחינוך ההומניסטי חינוך בתרבות לאומית ובתרבויות העמים חינוך לדמוקרטיה ולמקורותיה ביהדות פתוח הכושר הלשוני חלק שני - תני'ך כספרות ספרות התנ " ד ותפקידיה בתרבות היהודית החילונית פרק ראשון ספרות התנ " ד rvTporn בתרבות היהדות החילונית 152 גישה לתנ"ך מנקודת המבט של ביקורת התרבות הדיון בתפקידי התנ " ך בחיי היהדות כתרבות אמונות יהודים חילוניים מנחות גישות לתנ " ך

כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר