פרקי הספר:

עמוד:12

הלקסיקון של החיים בנוי בתזאורוס , דהיינו , לקסיקון נושאי . הערכים אינם מוצגים בסדר אלפביתי , אלא על פי חלוקה נושאית פנימית . כל אחד מ 24 הפרקים בספר מחולק לתתי פרקים . כך , למשל , מחולק הפרק המציג את שפת הבניין והבית ( השיפוצניקים ) לעשרה תתי פרקים , כגון מונחי בנייה , מונחי נגרות הגגות , חפצים , שפת עובדים זרים ועוד . בתוך תתי הפרקים מובאים הערכים על פי ההיגיון והתוכן המיוחד של תת הפרק , ובדרך כלל לא בסדר אלפביתי . סדר כזה נקבע רק כאשר אין משמעות או צורך בסדר אחר . כך , למשל , במסגרת הפרק החיילים , מסודר תת הפרק העוסק בזמן שירות על פי אורך השירות , מהחיילים החדשים וער לוותיקים . לעומתו תת הפרק העוסק בטיפוסי חיילים מסודר אלפביתית . המפתח המובא בעמודים החותמים את הלקסיקון מכיל את כל המילים והביטויים המופיעים בו כערכים מיוחדים על פי סדר אלפביתי . מספרי העמודים נועדו לאפשר לנעזר כמפתח לאתר את הערך בתוך הלקסיקון . המפתח אינו כולל משפטים שימושיים , כגון מילון קלישאות הכדורגל ( עמ י 203 , ( 202 או משפטי הדגמה , כגון אלה המציגים את השפה הגששית . במהלך העבודה על הלקסיקון נעזרתי בעשרות יועצים לתחומים ולשפות המשנה השונות . פניתי לאנשים המצויים בכבשונו של התחום , ועם זאת ניחנו בהבחנה לשונית וביכולת לברור בין החולף לבין הקיים והעומד . שמם של יועצי השפה מצוין בקדמת הספר , ואני מודה לכולם על העזרה שהגישו מתוך אהבת הנושא וללא תגמול נוסף . הלקסיקון של החיים הוא גם יצירתה של אמנית מצוינת , תמר קלנר בוקי , שעיצבה ואיירה את הספר באנינות ובחוכמה . מטבעו של הנושא , הלקסיקון של החיים ודאי אינו נקי מאי דיוקים , ומן הסתם חסרים בו ערכים חשובים וחשובים פחות . כל הערת תיקון ותוספת תתקבל בברכה ותיענה , על פי הכתובת . slang @ keter-books . co . il תיקונים חשובים יזכו לפרסום במסגרות שונות . רוביק רוזנטל יוני 2007

כתר ספרים (2005) בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר