פתח דבר

עמוד:יג

פתח דבר עיקרה של ארדיכלות אינה אלא כעין הומאניזאציה של החלל . האדם הקדמוני היה הופך וחוזר והופך את החלל האכזר והאיום ונותן בו רוח ידידות על ידי בניינים , שבנה בו לעצמו ולאלים שלו : בתים , קוביות מוצקות ונועזות ; לא חיקה את המערות שמצא סביבו , אלא בדה והעמיד קוביות שלא ראה כדוגמתן . יצירי רוח האדם היו , בנייניו היו . ומי שנותן את דעתו על בנייה קדמונית , יראה שאין בקתת טיט אחת דומה לחברתה . במרוצת הזמן מקים האדם בתוך מקדשיו פסלים במקום המצבות הגולמיות , שעמדו שם בראשונה , הוא מקים אנדרטות ליד קברות מלכיו , ואף יצייר פרסקאות על גבי הקירות של בתי מגוריו . מכל האמנויות הפלאסטיות האדריכלות היא אב וראשון , היא המבשרת את ביאת חברותיה לעולם ובצילה הן חיות . הן מקבלות את מרותה , עד שבשעת ירידתה של התרבות גולות הן לבתי הנכות ושם הן יושבות ישיבה מפוארת ובדולה מן השורש כאחת . אבל הסטרוקטור 1 ת , שמתוכן נתלשו לא גלו עמהן . בניינים אדירים רבים עומדים עוד במקומם , ואף נתחברו להם , בצר אספסוף שאיך לו ספור , גם כמה וכמה דמויות חדשות , הראויות לשכנות זו . מכל האמנויות הפלאסטיות האדריכלות לבדה מוסיפה לעמוד בתוך המציאות הגמורה של חיי אדם בצוותה . ודבר זה כרוך בגופו של טבעה , שאינו כשל חברותיה , שהרי שלא כמותן אין היא עושה כתבנית עצמים שבחלל , אלא מפלשת היא את החלל עצמו וצרה בו צורה . לפיכך שונה שינוי עקרוני ראיית בניינים מראיית ציורים ופסלים . עומד אתה לפני קאתידראלה , אם לפני החזית או בכל מקום אחר , וקולט אתה מה שניתן לקלוט בדרך זו , הרי שאינך מקבל אלא כדי רמז בלבד , ואפילו הוא רמז מהודר עד למאוד , להוויתו של הבניין . רצונך לקבל יותר מרמז , עליך לעבור בכל הבית ולהסתכל בכל מערכתו כולה , מבחוץ ומבפנים , ולהכיר את כל ממשותה של דמות כבירה זו , כביכול , בכפות רגליך , עד שכל רשמיך יתאחו ויהיו להבטה אחת לתוך שלמותו של הבניין . האדריכלות דורשת ראייה ממין מיוחד , היא דורשת ליכוד השקפים והבטה סינתיטית . בארצנו כמעט שאין מן האדריכלות הקלאסית , ומן החדשה לא נמצא הרבה שכדאי להסתכל בו . אבל אפשר ללמוד ולדעת גם כאן בדרך הסתכלות בצילומים טובים ובעזרת הסברה טובה , דעת לא מופשטת אלא אופטית , מה טיבה של ארכיטקטורה ושל ראייה ארכיטקטונית . בגדר עזר ממין זה הוא הספר שבכאן , העסיסי והתוסס , המצוין בייחוד בדרך ההשוואה המובהקת , בדרך העמדת בניינים קלאסיים ומודרניים אלו כנגד אלו . ירושלים , אלול תשי"ז מ . ב ובר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר