רשימות התשריטים והתוכניות

עמוד:י

רשימות התשריטים ו התוכניות עמוד 20 תשריט א : מיכלאנג'לו' התוכנית לכנסיית סאן פייטרו ברומא 22 תשריט ב : פישוט התוכנית לכנסיית םאן פייטרו ברומא 22 תשריט ג : הניגאטיבה של התוכנית לכנסיית סאן פייטרו ברומא 23 תשריט ד : החלל הפנימי של כנסיית םאן פייטרו ברומא 23 תשריט ה : החלל החיצוני של כנסיית םאן פייטרו ברומא 24 תשריט ו : ההטלה של המבנה היסודי לכנסיית סאן פייטרו ברומא 24 תשריט ז : אינטרפריטאציה חללית של המבנה היסודי לכנסיית םאן פייטרו ברומא 26 תשריט ח : אינטרפריטאציה חללית שנייה של תוכנית כנסיית סאן פייטרו ברומא 26 תשריט ט : אינטרפריטאציה חללית שלישית של תוכנית כנסיית סאן פייטרו ברומא 27 תשריט י : תרשים של ארמון פארניזה ברומא 28 תשריט י"א : תרשים של 'הבית מעל . 'האשד בר ראן , אה"ב 29 תשריט י"ב : ניגאטיבה של תרשים הארמון פארניזה ברומא 29 תשריט י"ג : אינטרפריטאציה של תרשים הארמון פארניזה ברומא 30 תשריט י"ד : אינטרפריטאציה של תרשים 'הבית מעל האשד' בבר ראן' אה"ב 35 תשריט ט"ו : ההתפתחות הפלאנימטרית של מקדש יווני 38 תשריט ט"ז : תוכניות הבאסיליקה אולפיה וכנסיית סאנטה סאבינה ברומא 40 תשריט י"ז : תוכניות הפאנתיאון , מקדש מינרווה מדיקה , והמאוסוליאון של סאנטה קוםטאנצה 43 תשריט י"ח ן תוכניות של הגיה םופיה בקושטא וכנסיית םאךויטאלה בראווינה 46 תשריט י"ט : תוכניות סאנטה מריה איךקוסמדין ברומא , כנסיית סאנטה מיניאטו 1 אל מונטה בפירנצה , וכנסיית סאנט אמברוג'ו במילאנו 51 תשריט כ"א : חתכים של הקאתידראלה דואומו' ) ( ' במילאנו' הקאתידראלה בריימס , וכנסיית וסטמינםטר 57 תשריט כ"ב : התוכניות למעשה והתוכנית המקורית של כנסיית סאנטו ספיריטו בפירנצה

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר