רשימת הלוחות והתצלומים

עמוד:ט

לוח : 14 תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק הארמון סטופיניג'י . תצלום מאווירון כיפת כנסיית סאן לותצו . טורינו הארמון םטופיניג'י לוח : 15 'התכנית החפשית' של התקופה החדשה n . Bauhaus דיסאי החווילה סאו 1 י . פואסי הפנים של חווילת סאווי ביתן בתערוכת בארצילונה פנים הביתן . בארצילונה לוח : 16 החלל האורגאני בתקופה החדשה ' הבית מעל . 'האשד בר ראן , אה"ב לוח : 17 דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות פנים הבאסיליקה . פסטום מראה של מגרדי שחקים . ניויורק טאג' מאהאל . אגרה בניין חברת הביטוח . פילאדלפיה האיזור עם 'מרכז ר 1 . 'קפלר ניויורק אגף המכ 1 נות בתערוכת פאריס מרחצאות קאראקאלה . רומא לוח : 18 דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות כיפותיה של כנסיית S . Giovanni degli Eremiti בםאלירמו הקאתידראלה במ 1 נריאלה . סיציליה החווילה קאפרה ליד ויצ'נצה לוח : 19 דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות הקאתידראלה של פירנצה חדר בטאלייסין . ספרינג גרין , אה"ב בית כל ב 1 של שוקן . במניץ בניין ( מרכז ) ציבורי . קאטלר , אה"ב כנסיית םאן פייטרו . רומא מקדש אמון בקארנאק הקאתידראלה של דרהם בין העמי 89—88 לוח : 20 דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות בית אברגטון גלוב ( בית חווה . ( וייטמארש משרדי שאקל . סאניווייל , קאליפורניה n . Bauhaus דיםאו העזרה בכנסיית 'סאן קארלינ 1 ליד ארבע . 'המזרקות רומא אולם ולאדיםלאבסקי . פראג בית לאוול . לוס אנג'לם ארמון הדוג'ים . ויניציה מסגד הסולטאן אחמד . קושטא

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר