רשימת הלוחות והתצלומים

עמוד:ח

בין העמי 41—40 לוח : 7 הקו המכוון האנושי של החלל הנוצרי מקדש , םיראקוזי המאיסוליאון של סאנטה קוסטאנצה . רומא כנסיית סאנטה סאבינה . רומא לוח : 8 תאוצה כיוונית והתפשטות בביזאנטיון כנסיית סאן ויטאלה . ראווינד , הגיה ס 1 פיה . קושטא הגיה ס 1 פיה . קישטא הכנסייה החדשה םאנט אפולינארה . ראווינה הגיה ם 1 םיה . קושטא כנסיית סאךויטאלה . ראווינה לוח : 9 ההפסקה הבארבארית של הקצבים והמטריקה הרומאנית תקרת הפורום של Machtige כנסיית סאנט אמנרוג'ו . מילאנו כנסיית סאן טיניאט 1 אל מ 1 נטה . פירנצה כנסיית סאנטד , מריה אין ק 1 סמדין . רומא בין העמי 57—56 לוח : 10 הניגודים הממדיים והרציפות החללית בסגנון הגותי כנסיית וסטמינםטר . לונדון הקאתידראלה של אמיץ הקאתירראלה של ולס קינגס ק 1 . 'לג קמברידג' הקאתידראלה של סטראםבורג . פנים המגדל לוח : 11 חוקי החלל ומידותיו במאה החמש עשרה הארמון הישן . פירנצה ארמון םטרוצי . פירנצה ארמון ריצ'ילאי . פירנצה כיפת הקאםילה פאצי . פירנצה כנסיית סאנטרספיריטו . פירנצה הפנים של הקאםילה פאצי . פירנצה לוח : 12 הנפחיות והפלאםטיקה במאה השש עשרה ארמון קי ^ ריקאטי . ויצ'נצה הספריה הלירנציאנית . פירנצה המקדש הקטן של naqr רומא לוח : 13 תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק כנסיית םאן קארל 1 אל ק 1 רם . 1 רומא כנסיית סאנטה מריה דילה פאצ'ה . רומא בין העמ' 81—80 לוח : 13 תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק הכנסייה של סאנטה מריה דילה םאלוטה . ויניציה כיפת הכנסייה 'םאן קארלינו ליד ארבע . 'המזרקות רומא הפנים של כנסיית סאנט איוו אלא סאפיינצה . רומא ' כנסיית י"ד . 'הקדושים מיין כיפת הכנסייה םאנט איוו אלא םאפיינצה . רומא העזרה בכנסיית 'םאן קארלינו ליד ארבע . 'המזרקות רומא

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר