בפתח-הספר

עמוד:3

לשערי בית המצורעים , שם מצפה לו מוות בזרועותיה של שירה . * " מסתכל הרבסט בשירה ואינו אלא תמה , מה מצאתי בה , שאני דבק אחריה . אם הרגל יש כאן , הרי בהנריאטה רגיל אני יותר והנריאטה נאה הימנה וטובה ממנה ... חוזר ומסתכל הרבסט בשירה דרך חיקור וביקור . אינו מספיק להביט הרבה עד שלבו מפרכס לצאת " . ( ע' ( 177 ספרנו עשוי חמישה פרקים : פרק א ' - חידה ומשל , עיקרו ניתוח ראשוני של נושאי מבוא , כגון : פיענוח שמות ,-הגיבורים ראשית עיון בדמותה של שירה ופיענוח סודה ; ניתוח חלומו הראשון של הרבסט , המקיף את כל ענייניו של הרבסט עם שירה . פרק ב ' - הריב עם השטן , ממוקד בפגישותיו של הרבסט עם שירה ובביקוריו בחדרה . לכל אחד מן הביקורים האלה משמעות סמלית מיוחדת . פרק ג ' - קלסתרים ומראות , מעלה את הקלסתרים שהסופר השליכם על הרבסט ועל שירה ובוחן את זיקת ספר "שירה" ל"שיר השירים" ולנבואת יחזקאל . כאן כללנו גם פרק בנושא השואה . פרק ר ' - "שירה שירה" ממוקד סביב למערכת האלוקית , המיוצגת על ידי פרופסור ניי והנריאטה וכן על ידי גבריאל הקטן , ששמו כשם מלאך הגבורה והאש . בפרק זה הננו דנים גם בפנס הבדיל המופלא ובווריאציות האומנותיות והאידאיות של פנס זה בספר "שירה . '' ומי יודע , אולי יהיה זה גבריאל הקטן , שיביא את פנס הבדיל הזוהר להנריאטה או אולי יהיה זה אתה או אני ... כדי שנוכל לשבת בלילה בגן "ולא תכבה הרוח את הנר " ... פרק ה' - בשולי הספר , הוא נספח , שעיקרו השוואה בין ספר "שירה" ובין הסיפור '' שבועת , "אמונים תוך מיקוד תשומת הלב בנקודות המפגש שביניהם . פרקנו זה חושף , זו הפעם הראשונה , את הקשר העמוק שבין שתי יצירות אלה של עגנון , ומבליט את שייכותו של ספר "שירה" לכלל היצירה העגנונית על איפיוניה המרכזיים . הספר מיועד לקוראי עגנון , לחוקריו וללומדיו . מצאנו לנכון לכלול בחיבורנו התייחסות ל'פרק , 'האחרון שהוצא מן הסרר ונכלל בהדפסה השביעית של ספר "שירה" בשנת , 1989 וזאת בשל קשרו האורגני לפרושנו לספר . "שירה"

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר