בפתח-הספר

עמוד:2

יהודים נמלטים על נפשם , כמהים למקלט , ואילו ארץ ישראל המנדטורית סוגרת את שעריה בפניהם . רק בודדים זוכים לסרטיפיקטים ומצילים את נפשם . העלילה מתמקדת בקהילייה הקטנה של מורי האוניברסיטה העברית בירושלים , שמנפרד הרבסט , מורה להיסטוריה , מומחה לתרבות יוון וביזנט , הוא בבחינת נציגם . הדי מלחמת העולם השנייה מגיעים אלינו ממרחק , מבעד למסך המעמעם את עוצמתם , אך יש בהם כדי להרעיד את נימי הנפש ולמלאה בחרדה . במקביל לאיזכורים החוזרים ונשנים של גזרות הנאצים ורמזי הכליון הפיסי המאיים על הגולה , חושף הסופר שואה מסוג אחר , הפוקדת את העם , היא שואה רוחנית , כריתת שורשים מרצון , התנכרות הולכת וגוברת ליהדות וזלזול בערכיה , מחיקת תווי הזהות היהודית והתבוללות רוחנית . גזרות והרג בגולה הרחוקה ביד גויים מרצחים מזה , והתפרקות מרצון מהנכסים הרוחניים של הדת והמסורת היהודית במו ידינו מזה . האימה גדולה ותהומית , לא תכילנה שפת אנוש . וכדי לבטא אימה זאת על כל מימדיה , על אופייה המוחשי והמטאפיסי , ברא עגנון את שירה , כי שירה היא העצמת השואה הרוחנית והפיסית כאחד . שבעים פנים לשירה , דיוקנאות רבים להרבסט . עיוננו מתחקה אחרי פנים אלה , החבויים בתבניות העומק של היצירה והנוצרים בקרבם את סודותיה . ספר "שירה * רווי קונוטציות ממקורות היהדות , המובילות אותנו כמעט לכל מקורותיה , הבולטים שבהם הם מגילת "שיר , "השירים ספר יחזקאל וספר הזוהר , המזינים את היצירה מראשיתה ועד סופה . בעזרתם הולך ונחשף לנגד עינינו ספר , "שירה" בווריאציה נוספת של אותה דרמה לאומית-אלוקית , שהטרידה את עגנון כל כך ואשר סביבה ארג את עלילת סיפוריו . גם בספר "שירה" כמו ברבים מסיפוריו הבולטים של עגנון , מצוייה הבעייה הקיומית של הישרדות עם ישראל בעולם חילוני , הרואה בדת תופעה אנאכרוניסטית , שאבד עליה הכלח . הבעייה היא במידה רבה מטאפיסית , אי לכך משלב עגנון בצד הדמויות האנושיות גם דמויות מיתולוגיות בתבניות העומק של הספר . המשולש הקלאסי של הרומאן : בעל , אישה ומאהבת מתגלה לפתע באחיזת עיניים בלבד ובמקומו הולכת ונחשפת נוסחה קלאסית אחרת , המשקפת את המאבק הנצחי בין השכינה והסטרא אחרא בנפש העם ובהיסטוריה של עם ישראל . השואה הרוחנית והשואה הפיסית מוצאות את השתקפותן בסמלי הרומאן ובמערכות המטאפוריות המרפדות את היצירה לאורכה ולרוחבה . עגנון מכוון את גיבורו , מנפרד הרבסט , חוקר תרבות ביזנט באוניברסיטה העברית בירושלים ,

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר