תוכן העניינים

עמוד:ח

החולי והמוות 155 .-השואה נעה זעה ארץ גרמניה 160 הרבסט איש הדיוקנאות 168 הרבסט איש המראות - מראות מספר יחזקאל : 78 ן המראה הראשון 83 ו המראה השני 185 המראה השלישי 88 ו המראה הרביעי 191 פרק : 'ד שירה , שירה 195 מקצת משהו על ניי 195 הנריאטה 206 לקנות פנס בדיל 3 ו 2 מוטיב הפנס בווריאציה פואטית 221 גבריאל 227 בואי שירה , בואי 233 פרק הי : נספח - בשולי הספר 243 " שירה" ו"שבועת אמונים" - נקודות מפגש 243 רשימה ביבליוגראפית 253

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר