תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים בפתח הספר 1 פרק א י : חידה ומשל 5 מדרש שמות 7 סודה של שירה 14 באספקלריה של חלומ 19 פרק : 'ב הריב עם השטן 23 בבית קפה 23 ישתה כוסית קטנה זו : הביקור הראשון של הרבסט בחדרה של שירה 26 נטייל קמעה ואאוורר את עצמי : הטיול בבית ישראל החדשה 35 סעודת לילה הביקור השני של הרבסט בחדרה של שירה 41 המהנדס : הביקור השלישי של הרבסט בחדרה של שירה 51 דג לחכה : הביקור הרביעי של הרבסט בחדרה של שירה 64 שמים , בקשו רחמים עלי : הביקור החמישי של הרבסט בחדרה של שירה 79 הביקור אצל אניטה בריק 85 בבית קפה עם "אישה זרה' 90 סיכום 96 פרק גי : דיוקנאות ומראות 99 דוקטור הרבסט אדם מדעי 99 שבעים פנים לשירה : 24 ו הצורות הקמאיות : שטן , סמאל , שרו של עשיו 124 לילית 128 הרעייה הרמונית - דמוניזציה של '' שיר השירים' 136 אישה זרה - מינות במיניות 150

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר