אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון

עמוד:4

Marc Bloch APOLOGIE POUR L'HISTOIRE ou Metier dTiistorien Edition critique preparee par fitienne Bloch Translated by Zvia Zmiri Edited and Foreworded by B . Z . Kedar עריכה והתקנה לדפוס : רחל לקט ואילנה טוקטלי תרגום פתח דבר למהדורה החדשה : עידו בסוק Originally published in French © Armand Colin Editeur , 1993 מסת"ב ISBN 965-342-822-5 © כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"ב סודר ונדפס בדפוס דף נוי בע"מ , ירושלים Copyright of the Hebrew edition by the Bialik Institute , Jerusalem 2002 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר