מבוא כללי

עמוד:9

לסי מיועדת התכנית ? תכנית זו מיועדת לכל מורי המורים , ובמיוחד למדריכים הפדגוגיים והמתודיים ולמורי מחשבת החינוך . במימוש רחב של התכנית מומלץ על שילוב של כוחות ההדרכה עם המורים המקצועיים של כל קבוצות הלימוד , ובמיוחד מחשבת החינוך , סוציולוגיה , פסיכולוגיה ודרכי הערכה . על בסיס התכנית אפשר לבנות קורס לאנשי הכשרת מורים ממכלול תחומים . מורים אלה ינסו להטמיע את עיקרי התכנית במוסד ההכשרה תוך הרחבת העיון במצע התאורטי שבבסיסה . מבנה הספר בספר חמישה פרקים . כל פרק מטפל בממד אחד של עבודת המורה והמדריך הפדגוגי במוסד להכשרת מורים . יש לראות ממדים אלה כשלמות אורגנית אחת . הפרק הראשון - גישות בחינוך ערכי וזיקתן לתורות מוסר - מציג את תפיסת המוסר שבבסיס התכנית וסוקר את שורשיה - הנעוצים בתולדות הפילוסופיה המודרנית של המוסר - ואת היסודות החינוכיים הנגזרים ממנה . הפרק השני - יחסים והתייחסויות 1 אתגר האכפתיות - דן בממד האכפתיות כפי שהוא בא לידי ביטוי במערכות היחסים שבין השותפים לעשייה במוסד החינוכי ובינם לבין סביבתם . כך יידונו היחסים שבין מורים ללומדים , היחסים ההדדיים שבין הלומדים לבין עצמם ואלה שבינם לבין הזר והשונה , וכן היחס לסביבה הטבעית ולסביבה הפיזית שהיא מעשה ידי האדם . הפרק השלישי - ביטויי האכפתיות בתוכני הלמידה ובדרכי ההוראה - מתייחס לממד הערכי בתוכני ההוראה ובדרכיה . יידונו בו למשל ההשלכות הערכיותרגשיות של תכנים מן הספרות ומן המקרא , העיסוק ב '' בעיות מן החיים" בתחומי המתמטיקה , ההיבטים האתיים הקשורים בביולוגיה , בפיזיקה או בשילוב המחשב בהוראה , הרכיב הערכי של דרכי ההוראה השונות וכיו"ב . הפרק הרביעי - ביטויי האכפתיות בדרכי ההערכה של הישגי הלומדים מתייחס לדרכי ההערכה המתאימות לאקלים של אכפתיות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר