הקדמה

עמוד:13

מבנה הספר הפרק הראשון פורם את המסגרת הקונספטואלית ואת המתודולוגיה שנבחרה באמצעות דוגמאות שנלקחו מהשדה . הוא משמש דגם הממחיש את דרך המחקר שלנו ואת ההבניה של הידע החדש . הפרק השני מתאר את פרויקט לה"ב ( להתחדשות בית הספר , ( שהחל בבית ספר מקיף אחד ושימש במידה רבה כמחקר חלוץ לפרויקט כולו . פרויקט לה"ב הקיף חמישה בתי ספר שונים באזור הדרום ומומן על ידי משרד החינוך . בפרויקט הונחה התשתית למסגרת של השתלמות כפולה : ( two tiered inservice courses ) השתלמות מורים מרכזית באוניברסיטה והשתלמויות בית ספריות בכל אחד מבתי הספר שבפרויקט . לצורך הערכת הפרויקט עקבנו אחר השינוי הקונספטואלי או ההתפתחות הפרופסיונלית של המורים , במקביל לשינויים שחלו בארגון הבית ספרי . השינוי הקונספטואלי לא פסח גם על הצוות החוקר , שכתוצאה מהפרויקט שינה את תפיסתו ההיררכית לתפיסה מערכתית . בפרק השלישי בחרנו לעבור מהסתכלות במאקרו או במערכת להסתכלות במיקרו על תהליך הלמידה שעוברת קבוצה רפלקטיבית אחת של מורים . כחוקרת במחקר פעולה הרגשתי בצורך הדחוף להיטיב להבין את תהליך ההתפתחות המקצועית של המורים , באמצעות מעקב צמוד מבפנים . הפרק הרביעי עוסק בתהליך ההערכה של הפרויקט כתהליך דיאלוגי בין מורים לחוקרים . את דוח ההערכה השנתי , שנדרשנו להמציא למשרד החינוך , החלטנו לנצל ליישום "הערכה , "דמוקרטית מושג השאול מבארי מקדונאלד . ( MacDonald , 1978 ) רעיון ההערכה הדמוקרטית שהופיע בספרות אך טרם נוסה בפועל צומח מהכרה באופייה הפלורליסטי של החברה ובזכותו של סגל ההוראה להיות שותף בהערכה . מטרתנו הייתה לערב את המורים כשותפים בתהליך של הטלת ספק , רפלקסיה וחשיבה מחדש על פעולותיהם במסגרת הפרויקט . שני הפרקים הבאים , החמישי והשישי , מסמלים את התרחבותה של תפיסתנו המערכתית . בית הספר נתפס מצד אחד כחלק מהקהילה שלו , כמקיים יחסי מעגל של מחקר פעולה המוביל להבנה חדשה . המשגתה של ההבנה ל"תאוריית , "פעולה יוצרת פרספקטיבה רחבה יותר , במה או מנוף לשאלת חקר חדשה , וחוזר חלילה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר