גולדה ביוגרפיה פוליטית

עמוד:4

Meron Medzini Golda Golda Meir and the Vision of Israel A Political Biography All Rights Reserved © 2008 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2008 a למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב 61534 E-mail : info @ ybook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אוזר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורך אחראי : רב איכנולד עיצוב העטיפה : גרין עינב הגהה : מתת עשת לוחות : ישראליט הדפסת עטיפה : וליגרף בע"מ הפקה : טפר בע"מ דאנאקוד 362-3792 מסת"ב ISBN 978-965-482-781-2 נדפס בישראל Printed in Israel 2008

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר