גיל אייל הקדמה

עמוד:12

הייתה פרוגרמה פוליטית ולישורון לא היו גדודים - אלא כעדות לאלימות שהציונות שלאחר בילטמור ולאחר הנכבה צריכה להפעיל על עצמה כדי לשכנע את עצמה שהיא פטורה מאחריות לפליטים הפלסטינים , שכה דומים הם לפליטים היהודים . מאפיין שלישי של התיאוריה הביקורתית , נוסף על העיסוק במשמעותו של רגע היסטורי נתון והאסטרטגיה של היסטוריזציה רדיקלית , הוא היותה עמדה ניסויית ביחס למציאות . כאן אני מוצא את עצמי חולק על טענתו של אופיר שהתיאוריה הביקורתית היא "פרקטיקה דיסקורסיבית בעלת אופי הרסני שאין לה מחויבות לבנות . "דבר ולראיה , ליאורה בילסקי מראה בהרצאתה שלתיאוריה הביקורתית יחסים מורכבים , ולעתים קרובות פוריים , עם המשפט , ובאמצעות יחסים אלו - בין שמדובר בתיאוריה הפמיניסטית וביחסיה עם החקיקה העוסקת במגדר , ובין שמדובר בחשיבה הביקורתית על השואה ויחסה להתפתחות החוק הבינלאומי - התיאוריה מנסה את עצמה במציאות ובודקת באיזו מידה אפשר לשנות את היחסים הקיימים . באותו האופן , החלק האחרון בהרצאתו של שנהב עוסק במושג הריבונות הפוסט וסטפלית - ריבונות "נזילה" או "משותפת" או "צולבת" או "מרובה" - כהזמנה לניסוי מחשבה נועז שבו יכולים להשתתף גם תיאורטיקנים ביקורתיים וגם דיפלומטים מעונבים , גם מתנחלים וגם פלסטינים משני צריו של הקו הירוק , ניסוי הבודק את גבולות האפשרי ומציע תוכנית פעולה חדשה על בסיס פירוקה של הריבונות הווסטפלית . לטעמי , באילן היוחסין של התיאוריה הביקורתית יש מקום של כבוד לתזה האחת עשרה של מרקס על פוירבך : "הפילוסופים אך פירשו באפנים שונים את העולם , אבל העיקר הוא * . "לשנותו כלומר , כל עמדה שאינה חותרת לשינוי המציאות איננה אותנטית וסופה להתנוון ולהפוך למה שמרקס מכנה בלעג . " critical critics" כדי שהתיאוריה הביקורתית תהא "פרקטיקה של חירות" היא צריכה לשנות את גבולות האפשרי מתוך עבודה ממשית בתוך המציאות . גם פוקו אמר דבר דומה , בדרכו שלו : אולם אם לא נסתפק רק בחיוב או בחלום ריק על חירות , נראה לי שעמדה היסטורית ביקורתית זו חייבת להיות גם עמדה ניסויית . אני מתכוון שעבודה זו שנעשית על גבולות העצמי שלנו חייבת מצד אחד לפתוח שדה של מחקר היסטורי , ומצד אחר להעמיד עצמה במבחן המציאות , המציאות הנוכחית , גם כדי למצוא את הנקודות קרל מרקס , "תיזות על , "פוירבך קרל מרקס ופרידריך אנגלס , כתבים נבחרים , ב , מרחביה : ספרית פועלים , , 1957 עמ' . 309

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר