א-מיתיות צדק חברתי, מגדר ומדרש

עמוד:4

A-Mythical Social Justice and Gender in Jewish Sources Editors : Henriette Dahan Kalev , Dafna Horev-Betzalel , Eli Bareket , Avigdor Shinan All Rights Reserved © 201 1 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2011 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של יריעות אחרונות וספרי חמד ת"ר , 53494 תל אביב 61534 E-mail : info @ ybook . co . il ול"ממזרח שמש - בית המדרש למנהיגות חברתית" מיסודן של קרן אבי חי ואליאנס : כל ישראל חברים אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . רכזת המערכת : יעל גמון עיצוב העטיפה : עדי עיצובים ציור העטיפה : אורית נצר עריכה לשונית . קרן גליקליך לוחות : ישראליט הדפסת .-עטיפה וליגרף בע"מ הפקה : טפר בע '' מ דאנאקוד 362-4345 מסת"ב ISBN 978-965-545-252-5 נדפס בישראל Printed in Israel 2011

משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר