הקדמה

עמוד:9

בימי המשנה והתלמוד היו קהילות יהודיות מועטות בעבר הירדן , כעדות שרידי בתי כנסת בגרש , בגדר ובחמת גדר . קהילות בודדות היו בעבר הירדן גם בתקופות מאוחרות יותר . עם חידוש הבית הלאומי שב ועלה הרעיון להתיישב בעבר הירדן , אך הדבר לא נסתייע בעיקר בשל תנאי המקום הקשים והתנגדות הבריטים . קריעתה של עבר הירדן מארץ ישראל ב 922 ו היתה בין הגורמים ללידתה של התנועה הרביזיוניסטית , בראשות ז'בוטינסקי , שמיאנה להשלים עם חלוקת ארץ ישראל , וחרטה על דגלה את הסיסמה "שתי גדות . "לירדן * * * הספר המובא בזאת ממלא חסר בולט בכל הנוגע להכרתה של ירדן . בקובץ נכלל - לראשונה בשפה העברית - מידע מקיף ושיטתי הסוקר את ירדן , על מכלול היבטיה , החל מן הנושאים הגיאוגרפיים וההיסטוריים וכלה בהיבטים האקטואליים . רוב המאמרים , פרי עטם של טובי החוקרים והכותבים בתחומם , נכתבו במיוחד לספר זה והם מתפרסמים בזאת לראשונה . בשער הראשון כונסו הנושאים הגיאוגרפיים העיקריים 1 גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה ; חי וצומח ; ירדן לאזוריה ; גיאוגרפיה ישובית , מעמדה של ירדן והאתגרים הניצבים בפניה . אין זה דיון ערטילאי גרידא , אלא מידע אקטואלי ועדכני , פוקח עיניים ושימושי . בפרק השני מובאת סקירה מקפת על תולדות ירדן , החל מתקופת המקרא ועד ללידתה וקורותיה של ירדן בזמן החדש . בפרק דגש על הקשרים ההיסטוריים ויחסי הגומלין בין עבה"י לארץ ישראל - היבט שהוא בעל חשיבות מיוחדת לקורא הישראלי . הפרק "קדמוניות עבר הירדן" הוא מעין השלמה והרחבה לפרקים ההיסטוריים , בנושאים מרכזיים נבחרים . לא נותר לנו אלא להודות לאלה שסייעו לנו בהכנת הספר . בראש ובראשונה הננו להודות לכותבים ולמשתתפים הרבים , שעשו מלאכתם נאמנה שלא על מנת לקבל פרס . תודה מיוחדת לד"ר גבריאל ברקאי , העורך המדעי של הספר , על תרומתו היהודית . הננו להודות למנהלי הארכיון הציוני וארכיון הקק"ל , שהעמידו את אוספיהם לרשותנו . תודתנו גם לצלמים החובבים שסיירו בירדן והעמידו לרשותנו את צילומיהם : לרון גלעם , למיכאל שקד , לשמואל שפרמן ולחיים עמר . שרה פוסטבסקי סייעה בהבנת כתב היד לדפוס וצביה זמירי שקדה על הליטוש הלשוני וההגהות על הצד הטוב ביותר . לוי שפרמן שקד על הפקת התמונות במקצועיות ובאיכות . המפות מאירות העיניים הוכנו במיומנות בידי ורד שתיל . תודתנו גם לדן בהט , יהודה לוי אלדמע ויהודה זיו , שהואילו להעמיד לרשותנו חומר נדיר . לכל אלו ולרבים אחרים , שסייעו בידינו , נתונה תודתנו מקרב לב . נודה לכל מי שיוסיף ויעיר בדי שנוכל להשלים ולתקן במהדורות הבאות . ירושלים , אדר ב' תשנ"ה מארס 1995 אלי שילר

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר