הקדמה

עמוד:8

נתגלתה לראשונה ארץ ישראל לעיני אבות האומה . מהר נבו ראה משה את pKn המובטחת ובה מצא את מותו . בעבר הירדן התנחלו שלושה שבטים , שסימלו את ראשית התנחלות בני ישראל ; pnn בתקופת השופטים והמלוכה מילאו שבטי עבר הירדן המזרחי תפקיד חשוב , והיו חלק בלתי נפרד מעם ישראל ; לא בכדי ניתן השם " ישראל" המסמל את איחוד השבטים ואת לידת העם , ליעקב בפנואל שעל היבוק במורדות הגלעד . אפשר שאין זה מקרה , שמעבר הירדן בא ראשון הנביאים הגדולים , אליהו הגלעדי . גם המלוכה הישראלית המאוחדת קיימה מגע הדוק עם שבטי עבר הירדן , ומלכי ישראל מצאו בו מפלט בעתות משבר . לא פחות משלוש פעמים שכנה שם זמנית בירת ממלכת ישראל . הקמת המלוכה הישראלית המאוחדת ובחירת המלך הראשון , קשורות למאורע שהתרחש בארץ הגלעד : לאחר ששאול הושיע את יבש גלעד מנחש העמוני , הוא נמשח למלך בגלגל ( שמ"א יא . ( אנשי יבש זכרו לו מעשה חסד זה , ובעת שנפל עם בניו בהרי הגלבוע , והפלשתים תקעו את גוויותיהם בחומת בית שאן , הם דאגו להסירם באישון ליל ( שמ"א לא . ( גם לאחר מות שאול שמרה עבר הירדן על נאמנותה לישראל . במרד אבשלום , נמלט דוד למחניים ונתקבל בה בכבוד רב . הוא כבש את כל עבר הירדן ובימי שלטונו באו לראשונה תחת שלטון ישראל גם עמון , מואב ואדום . נסיבות לידתו של שלמה , הרי הן קשורות לעבר הירדן , בעת שדוד שלח את אוריה החתי למות בעמון , ואירס לו את בת שבע ( שמו"ב יא , יז . ( בימי הביניים אף הצביעו על ביתו של אוריה החתי בעמאן . אשת שלמה ואם בנו רחבעם , היתה נעמה העמונית , בתו של חנון בן נחש מלך בני עמון . כיבוש אדום , הערבה ואילת איפשרו למלכי ישראל לנצל את הנחושת באזור הערבה ולסחור עם דרום ערב , אפריקה והודו . מחניים היתה בירת הנציבות השביעית בימי שלמה ( מל"א ד , יד . ( פנואל היתה לתקופת מה בירתו של ירבעם בן נבט מלך ישראל . לאחר פילוג הממלכה היתה רוב עבר הירדן בידי ממלכת ישראל ורק אדום נותרה בידי יהודה . לאחר מות אחאב בשנת 850 לפסה"נ בקירוב , מרדה מואב בישראל . יהורם בנו יצא לדכא את המרד , ואתו יהושפט מלך יהודה ועמם מלך אדום ( מל"ב ג , ד ואילך . ( לאחר נצחונם על צבא מואב התבצר מישע מלכם בבירתו , ובצר לו הקריב את בנו וניצל , והמלכים חזרו כלעומת שבאו . בתקופה הפרסית היתה בעבה"י משפחה יהודית רמת דרג של טוביה ה"עבד . "העמוני בימי החשמונאים היתה בעבר הירדן קהילה יהודית גדולה ויהודה המכבי חש לעזרתה . אלכסנדר ינאי כבש בשנת 90 לפסה"נ חלק גדול מעבר הירדן . הורקנוס השתלט על חלק מעבה"י וניסה לגייר את תושביה . יהודי עבר הירדן קיימו קשרים הדוקים עם Vn-w-pK ועלו אליה לרגל בשלושה רגלים והביאו כיפורים למקדש . אף על פי כן , היא לא היתה מקודשת כמו ארץ ישראל שממערב לירדן ועל כך נאמר : " ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן , שארץ כנען בשרה לבית השכינה ואין עבר הירדן כשרה לבית השכינה" ( במדבר רבה ז , ח . ( במרד הגדול , אחד ממעוזי המרד האחרונים היה במכוור , שממזרח לים המלח .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר