מבוא

עמוד:5

מבוא המושג "כפר גלובלי " אמנם חדר לתודעה הציבורית כבר לפני עשרות שנים י , בשקפו לגיטמציה לשינויים חברתיים ואישיים מפליגים שחלו בעקבות התפתחות הטכנולוגיה - שינויים המתבטאים גם בהתנהלות בסביבה מקוונת . ועם זאת השינוי בחינוך שמזמנת הטכנולוגיה עדיין לא ניכר . מהפכת המידע וההתפתחות הטכנולוגית המואצת טרם זכו לשילוב משביע רצון בהוראה ובלמידה ; עדיין חסרות משנות סדורות שניתן להסתמך עליהן לצורך ביצוע השינויים בהיערכות לקראת בית ספר מקוון - מוסד המשמר אפיונים מרכזיים של בית הספר המוכר , אך מתנהל בסביבת למידה מקוונת . בעין הסערה של ההתפתחות הטכנולוגית המהירה לצד אי-הבהירות וההיסוס המלווים את מערכת החינוך בהטמעה של טכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה בבתי הספר , מוצע בזאת לקהיליית החינוך דיון תאורטי ומעשי-יישומי שלם ועדכני , עד כמה שניתן , בכל הקשור לשילוב טכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה . הספר נסמך על התאוריה , על הניסיון הנצבר ברחבי העולם ועל הניסיון רב-השנים של המחברים בתחום זה . האתגר המרכזי בספר זה הוא לגשר בין הרצון הכן וההתכוונות לשלב את הטכנולוגיה בחינוך כפי שקורה בתחומים האחרים של חיי היום-יום , לבין יישום קונקרטי , נושא פירות , שיצדיק את המאמץ לחולל את השינוי הכביר הזה . מן הראוי לציין כאן כי הטענה שמערכת החינוך לא ניסתה עוד משחר עידן הטכנולוגיה המודרנית לשלב טכנולוגיה באופן שאכן ישנה את איכות החינוך ואת דרך התנהלותו , איננה מוצדקת . אך המציאות מוכיחה שוב ושוב שיש לעשות הרבה יותר מלאמץ טכנולוגיות כאלה ואחרות ולדבוק באופנות חולפות . חוסר ההצלחה בהטמעת טכנולוגיה בהוראה איננו נובע מהתנהלות לא נכונה ; הוא נובע מהיעדר רציונל מקיף , שביל זהב בין עדכניות טכנולוגית לבין תהליכי שינוי אטיים וממושכים בכל הקשור להיבטים התהנהגותיים אישיים ובין-אישיים של הפרט בחברה . . 1 "כפר גלובלי" הוא מושג שטבע מרשל מקלוהן ( Herbert Marshall McLuhan ) בספרו : , The Gutenberg galaxy : The makingof typographic man ( 1982 ) בהסתמך על מטבע לשון שטבע וינדהם לואיס ( Wyndham P . Lewis ) . 1948-ב

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר