תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 5 זאב משל / נווה יטבתה - תולדותיה נופיו ואתריו 7 יצחק מגן / הר גריזים חושף צפונותיו 45 נילי ליסשיץ וגדעון ביגר / העץ בבנייה בבית שאן של המאה ה 56 19 שמואל אביצור / מורשת אשקלון 59 זאב וילנאי / שמות מקראיים שניתנו לישובים בארצות הברית 65 גבריאל ברקאי ואלי שילר / לביקורת התצוגה ההיסטורית במוזיאון מגדל דוד 70 עסרה קינן / שבעים שנה לגדוד העבודה 76 אלי שילר / ביקורת ספרים 83 שמואל אביצור / דברים לזכרו של יהודה רות 92 מכתבים למערכת 93

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר