נווה יטבתה, נופיו ואתריו הר גריזים חושף צפונותיו מורשת אשקלון שבעים שנה לגדוד העבודה

עמוד:2

משתתפים בחוברת זו : ריר זאב משל החוג לארכיאולוגיה והמכון לשמירת טבע , אוניברסיטת תל אביב ר"ר יצחק מגן קמ"ט ארכיאולוגיה , יהודה ושומרון טרוט' נילי ליטשיץ החוג לארכיאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב ד '' ר גדעון ביגר החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב טתט' שמואל אביצור החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב ( בגמלאות ) מרוט' זאב וילנאי ז '' ל ד '' ר גבריאל ברקאי החוג לארכיאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב עטרה קינן מנהלת מוזיאון "בית שטורמף , עין חרת העורך : אלי שילר

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר