נווה יטבתה, נופיו ואתריו הר גריזים חושף צפונותיו מורשת אשקלון שבעים שנה לגדוד העבודה