ירושלים וארץ־ישראל מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ

עמוד:2

1990 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר