העיר העתיקה כיום

עמוד:9

העיר העתיקה כיום אלי שילר מאמר זה מבקש להתחקות אחר העיר העתיקה כיום על מכלול מרכיביה הפיסיים . אלפי ספרים ומאמרים נכתבו על ירושלים . ברם , רובם עסקו במקומות הקדושים , או בתולדות העיר ואתריה . לעיר העתיקה בהווה הוקדשה תשומת לב מועטה בלבד , שכן ירושלים הגשמית עניינה אך מעט את עולי הרגל בימים עברו . ההתעוררות הרבה בחקר ירושלים מאז , 1967 פסחה גם היא על העיר העתיקה , והתמקדה בעיקר בהיבטים הארכיאולוגיים וההיסטוריים או בקורות העיר במאה . 19-ה העיר העתיקה - הגדרת המושג העיר העתיקה שבתחום דיוננו כוללת את "ירושלים שבתוך . "החומות המונח " עיר עתיקה" הוא מאוחר יחסית וראשיתו רק בזמן החדש . הוא נועד להגדיר באופן ברור חלק זה של ירושלים , בניגוד ל"עיר , "החדשה שהתפתחה מחוץ לחו- למעלר : ! חעיר חעתיקח במבט מהר חויתים , בצילום משנות 20-ח

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר