ירמיהו גורלו של חוזה

עמוד:6

Binyamin Lau Jeremiah עריכה : חנה עמית All Rights Reserved © 2010 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2010 0 למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב 61534 E-mail : info @ ybook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אדור - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורך אחראי : דב איכנולד עיצוב העטיפה ; נעמה נחושתאי הציור שעל העטיפה : זעקת הנביא ירמיהו על חורבות ירושלים , איליה יפימוביץ' רפין , , 1870 הגלריה הלאומית טרטיאקוב עריכה לשונית : מימי ברעם לוחות : ישראליט הפקה : טפר בע '' מ ראנאקוד 362-4235 מסת"ב ISBN 978-965-545-126-9 נדפס בישראל Printed in Israel 2010

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר