תוכן

עמוד:6

שער שלישי : קריאה צפופה בתפילות העוטפות את השינה מבוא לקריאה הצפופה 181 קריאה צפופה בטקס ההירדמות התלמודי 182 קריאה צפופה בטקס ההשכמה התלמודי 192 נשים ו"אחרים" אחרים - קריאה צפופה בברכות המבחינות 224 ברכות מבחינות בתרבויות אחרות ? 234 מפיל ומעביר - היפוך מתוך דמיון 237 שער רביעי : תפילה : טקסט וטקס תפילה כטקס - אין תפילה אלא בביצועה 243 א . כוונה וביצוע 245 ב . טבעי , הסכמי וחיים על חודו של פרדוקס 247 ג . טקסים : גאולה בזעיר אנפץ והבנה צנועה שלהם 251 ד . מה עושים עם זה ? 252 התפילות העוטפות את הלילה בטקסי מעבר זעירים 254 א . קריאת שמע שעל המיטה וברכות השחר כטקסי מעבר 256 ב . תפילה כמענה למצבי חרדה 259 ג . תהליכים טקסיים בברכות השחר 262 ד . מבנה וכאוס - תמונה אחרת מעט 267 ה . סיכום 268 שרטוט גבולות הגוף והתודעה באמצעות אמירת ברכות 270 א . גבולות בטבע וגבולות בתרבות 270 ב . ברכות השחר : על חידושו של עולם או על חידושו של אדם ? 273 ג . מערכות הופכיות המגדירות זו את זו 274 ד . היבראות ובריאה באמצעות ברכות השחר 277 ה . אישוש הגוף ותפקודיו 278 ו . סיכום 281 שער חמישי : זהות , יצירה וברכות השחר אני נשאר / ת אני - !? הזהות העצמית בראי הברכות המבחינות 287 א . האם גר יכול לברך "שלא עשני 287 ? "גוי ב . תמיד איש ? תמיד אישה ? 290 ג . הייתכן שהנשמות יוחלפו בלילה ? 292

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר