העיר העתיקה

עמוד:13

הבטחון די צורכם עד שחדלו לנעול את שערי העיר מדי לילה . סקירה על תולדות ירושלים במאה הקודמת , תוך התייחסות להיבטים הגיאוגרפיים , מביא י . בן אריה בספרו המקיף "עיר בראי תקופה : ירושלים במאה התשע עשרה - העיר . "העתיקה המניעים ליציאה אל מחוץ לחומות מספר מניעים חברו יחדיו והביאו ליציאה מחוץ לחומות , ובעיקר צפיפות הדיור ותנאי התברואה הירודים . סביר להניח , כי מספר הבתים בתוך העיר העתיקה גדל אך מעט משנות ה 60 של המאה הקודמת ועד היום , אך גידול זה לא עלה על 0 ° / 0 ו או לכל היותר . 200 / 0 במפקד האוכלוסין מנובמבר 1931 נמנו בעיר העתיקה 5 , 853 בתים . על סמך נתונים שונים מעריך בן אריה את אוכלוסיית העיר העתיקה בשנת 1860 ב 18 , 450 נפש , ו 22 , 000 ב - 1870 כמעט כולם בעיר העתיקה . במפקד 1972 היו בעיר העתיקה 23 , 427 נפש , מספר זהה כמעט ל . 1870 צפיפות האוכלוסין היתה 27 . 2 נפשות לדונם . במפקד 1983 גרו בעיר העתיקה 25 , 478 תושבים ובכך היתה לחלק המאוכלס בצפיפות הרבה ביותר בעיר 35 . 8 - נפש לדונם , פי תשעה מן הממוצע בירושלים . צפיפות הדיור החמירה את תנאי התברואה הירודים בעיר , כתוצאה מהמתקנים הסניטריים המיושנים והמוזנחים . עדויות רבות של רופאים מעידות על מצב זה . ד"ר נוימן ששימש מנהל בית החולים רוטשילד משנת , 1847 מפרט את המחלות מהן סבלו 578 החולים שאושפזו בבית החולים בשנים . 1857 / 58 י כשליש מן החולים סבלו ממלריה , 21 ° / 0 ממחלות קיבה ומעיים , 7 . 5 % ממחלות עיניים ו 2 . 5 ° / 0 מחולירע . בסיכום , כמעט שני שלישים מן החולים שאושפזו סבלו ממחלות הקשורות במישרין במצב הסניטרי הירוד , מצב בלתי סביר בהתחשב במיקומה של ירושלים במרומי הרי יהודה ובאקלימה הבריא . תאור על חומרת המלריה בעיר מביא הרופא האנגלי , ד"ר מסטרמן : בירושלים המלריה "שוררת זמן כה רב , שאל לאיש לצפות שלא לחלות ממנה , אלא אם ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים . כידוע , תינוקות סובלים במיוחד ממלריה . אין עוד גורם שהביא לתמותת תינוקות ולמצב הבריאות הירוד של הילדים בקרב עניי ירושלים כמו הקדחת בסוף הקיץ היא כה שכיחה שהחיים כמעט בלתי אפשריים ללא תרופת הכינין . מי שידו משגת , ישן תחת רשתות ומרשת את החלונות והדלתות . הפחות מאושרים עוברים את הקיץ בהתקפות קדחת ובבליעת כדורי כינין . לתייר המבקר בארץ בחודשי האביב היפים , אין מושג על מצב התחלואה של האוכלוסיה העניה חצי שנה קודם . "לביקורו מקור המלריה היו מצבורי הרפש והפסולת שנערמו בעיר במשך דורות , אך בעיקר בורות המים המוזנחים שסיפקו לעיר את מי השתיה - בהעדר מקורות מים מספיקים אחרים . בבורות אלו שרצו יתושי האנופלס , שהעבירו את גורמי המחלה . על מצב הבורות מצוי בידינו תאור מדהים של שני מהנדסים אנגליים שערכו סקר בירושלים בשנים : 1864-65 " עם רדת היורה נעשים כל הנסיונות לנקז כמות מים גדולה כבל האפשר לתוך הבורות . המרזבים והפתחים נפתחים ודרכם נשטף כל הרפש שנערם במשך הקיץ אל תוך הבורות ; מים ניקווים אפילו מן הרחובות , ומצב נקיונבו של הבורות בסוף הקיץ הוא מזוהם מעבר ליכולת התאור . בראשית הקיץ המפגע מועט יחסית , שכן המשקע הגס שוקע לתחתית הבור . אך בסתיו יורדים פני המים והדלי המורד לתוך הבור בוחש משקעים אלה ; תערובת זו משמשת אלפים כמקור מים לצורכי יום יום . ואז מתחילה עונת . "המלריה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר