מבוא

עמוד:11

הרימון , שהוא קיצור של פרדס רמונים עם פירוש במגמה מסוימת ( להלן גרחיב את הדיבור בעניץ זה . ( קיצור אחר של ס' פרדס רמונים הוא ם' עסיס דמונים מאת ר' שמואל גאליקי . שובר . לגמרי במבנהו הוא ספרו השיטתי השני של רמ"ק —ס' אילימה רבתי , שהושלם כעשר שנים אחרי הספר הראשון . בם' פרדס רמונים עורך דמ"ק את שיטתו , תוך הסתמכות רבה על מקורות והתפלמסות עם פילוסופים ומקובלים שונים . יש בו מובאות רבות ( קרוב לארבע מאות מן הזוהר ולמעלה ממאתיים מתיקוני זוהר ורעיא מהימגא , ועשרות מספרי קבלה אחרים . ( הפר עונות על מובאות אלו היא חלק בלתי נפרד בעריכת שיטתו של רמ"ק עצמו , ואין פלא שהספר זכה לחיבת הרבים , שהרי אפשר למצוא בו סיכום נרחב של תורות הקבלה עד זמנו . לעומת זאת , ס' אילימה אין בו כמעט מובאות , ואף אין בו כל דיון בדברי מקובלים אחרים . כאן השיטה שלימה יותר , מעמיקה יותר ובעלת אופי תיאולוגי יותר מבספר הראשון . בכמה עניינים חשובים יש הבדלים , ואפילו ניגודים , בין שני הספרים , ובשאלה זו עוד נדון בהרחבה . סי אילימה בנוי בצורתו על פי הכתוב בס' שמות סו , כז : 'ויבואו אילימה ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים . 'תמרים הספר מחולק אפוא לשנים עשר חלקים ( עיינות , ( המתחלקים לפרקים גדולים ( תמרים , ( ואלד , מחולקים שוב לפרקי משנה . רק כשליש מן הםפר נדפס , אך החלק הזה הוא החשוב ביותר , כי הספר מתחיל בתורת האלוהות ואחר כך הוא עובר לדיונים מםור טים וחסרי חשיבות עקרונית בעולמות התחתונים . מבחינה שיטתית חשוב גם ס' שעור קומה , שהוא , כאמור , חלק מס' אור יקר . הספר ערוך בצורה דומה לס' מורה נבוכים של הרמב"ם : כשם שהרמב"ם בא לפרש את הביטויים המגשימים שבמקראות , כך רמ"ק בא להסביר את החלק האנתרופימורפי ביותר שבזוהר — האידרות . ספרים אחרים של רמ"ק שהופיעו בדפוס הם : ס' אור נערב ( מבוא קצר לתלמידים בקבלה , המסביר את דרכי לימור הקבלה ועקרונותיה הכלליים ) , סי גירושין ( אוסף של חידושי תורה שנתחדשו לרמ"ק וחבריו כשיצאו — ' בתגרשו' —אל מחוץ לעיר להשתטח על קברות צדיקים . כאן מוזכרות כמה דרכי הכרה מיסטיות שיש בהן עניץ ) ו תפילה למשה ( פירוש סידור התפילה על דרך הסוד ) ? זבחי שלמים ופירוש סדר העבודה ביום הכיפורים ( זה בעצם חלק מ'תפילה ( 'למשה ותומר דבורה ( ספר מוסר שזכה לחיבת הרבים ונדפס פעמים הרבה ; יש הטוענים שספר זה אינו אלא אחד ה'תמרים' של ס' אילימה . (

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר