מבוא על הספר וכיצד להשתמש בו

עמוד:12

משפטיים תקדימיים ובהבעת רגשות עזים ואף סוערים כלפי נאשמים וקרבנות . עם זאת , בולטים בחסרונם בשיח הציבורי והתקשורתי הכרה של החוק , הבנתו , וידיעה מה מותר ומה אסור על פיו . ספר זה נועד להתמודד עם תקלה זו . מטרת הספר מטרתו העיקרית של ספר זה היא להציג את התשובות לשאלות יסוד בסיסיות : מה אומר החוק למניעת הטרדה מינית ומה אומרות התקנות ? מה מותר , מה אסור , למה ובאילו נסיבות ? כיצד לנהוג כדי לא להטריד מינית ? כיצד לנהוג אם הוטרדתי מינית ומה לעשות כדי למזער את הנזק שייגרם לי ? איך לנהוג אם אני מעסיקה שרוצה למנוע הטרדה מינית ולהימנע מתביעה משפטית ? איך לנהוג אם אני עדה לתופעה שנראית לי כהטרדה מינית אך אינני בטוחה שהיא אכן אסורה ? מה לעשות אם אני חוששת מתלונת שווא שתוגש נגדי ? כדי להתמודד עם הנקודות הללו , הספר מציג ביסודיות את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית , באופן מדויק ואחראי ובשפה מובנת לכל ישראלי וישראלית . בנוסף , הוא מכיל התייחסויות למגוון גדול של היבטים הקשורים בהטרדה מינית , וכן הרחבה בתחומים תאורטיים רלוונטיים . לכאורה , העיסוק ב"פרטים הקטנים" של החוק למניעת הטרדה מינית הוא דקדוק ב"צ'ופצ'יק של . "הקומקום אבל ריבוא הפרטים המקופלים בהוראות החוק מבטאים , מכוננים ומגלמים את "העידן החדש" שהחברה הישראלית בחרה לכונן ולחיות בו . הפרטים הם הממחישים והמלמדים את "רוח החוק" ואת רוח התקופה שהוא מבשר . הם תווי פניו הממשיים של כבוד האדם , שהוא המסד הערכי של החוק . בלי הפרטים - אין ממש בתמונה בכללותה , וחשוב יותר : לא ניתן להחיות אותה ולהוציאה מן הכוח אל הפועל . החוק למניעת הטרדה מינית נועד להנחות את הציבור הישראלי כיצד להתנהל כדי לכבד את הזולת בהקשר המיני ; כדי להכיר בערכו האנושי בהקשר זה ; כדי להגן על פרטיותו המינית , ולגבות את האוטונומיה המינית שלו ואת זכותו לשוויון חברתי בתחום זה . התעמקות בפרטיו של החוק היא התעמקות ב"מדוע" וב"כיצד" של כינון עידן כבוד האדם בישראל . מבנה הספר הספר בנוי משלושה שערים . הראשון מציג את הוראות החוק : את הגדרות המותר והאסור ; את אפיקי הפעולה המשפטיים שהחוק פותח ; את החובות המוטלות על ידי החוק על מעבידים , ואת תפקידיה של האחראית על יישום החוק במקום העבודה . שער זה מכיל בפרק השני , שלושים דוגמאות לאירועים אשר מוגדרים בחוק

הקיבוץ המאוחד

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר