הקדמה

עמוד:13

ואת המסרים שהוא מבקש להעביר באמצעותם לקוראים : ויש ללמוד אותם בעזרת כלי ניתוח ספרותיים העומדים לרשות החוקרים , כגון חלקי הסיפור , המבנה , חלוקת ממד הזמן , דרך עיצוב הדמויות , ניסוח דבריהן וכדומה . סימון חלקי סיפור האגדה , ההפרדה לתמונות והחלוקה לשורות נעשתה במטרה להקל על הקורא לקרוא את הסיפור ולעקוב אחר הניתוח הספרותי , כיוון שהניסיון מלמד כי תועלתם רבה לקורא 9 המצוי . רצוני לציין , כי החלוקה לתמונות ולסימון השורות נעשו לפי שיקול דעתי ובאחריותי . בחלק ניכר של הסיפורים לא ההתפתחות העלילתית היא הגורמת למתח , אלא הדיבור של ה"נפשות הפועלות" שהוא העיקר ; הדיבור הוא לרוב של כל אחת מהן בנפרד , שכן רק לעתים מתקיים דו שיח בין כמה מהן . תוכן דבריהם של הנמצאים בבית האבלים או של הבאים לנחמם הוא היוצר את המתח ואת העניין ולפיכך ננסה לעמוד על דבריהם ולפרשם . ברוב הסיפורים רב הסתום על הגלוי , ואני ביקשתי לפרשם בדרכי שלי . מעטים הפרשנים והחוקרים שאפשר היה להיעזר בהם , כיוון שמיעטו להידרש לסיפורים או לנושאים הנידונים בהם . לכן תוך לימוד הסיפור כיצירה ספרותית לא מצאתי די הוכחות לרבים מפירושי ; בחרתי להעז ולהציע את פירושי תוך ניסיון לבססם במידת האפשר . אני מודע לכך כי יש בהם מן הראייה הסובייקטיבית , אך אף על פי כן , למרות חסרונם זה , בחרתי להציעם . הסיפורים הנלמדים בספר לקוחים מכל קובצי ספרות חז"ל : מהתקופה הקלאסית , הבתר קלאסית ומהמדרש המאוחר . הבחירה נעשתה אך ורק על פי קנה מידה אחד , סיפורים על מותם של ילדים בחיי הוריהם " . הטקסט של הסיפור איננו זה המופיע במהדורות הדפוס השכיחות בקרב הלומדים ; הטקסט שנבחר להילמד הוא 9 מאיר , הסיפור הדרשני , עמ' ; 61-43 פרנקל , סיפור האגדה עמ' 272-261 י ליכט , הוראת סיפור האגדה , עמ' . Licht , Legends , pp . 1-25 ; 36-15 ID " . 10-3 'DV ,, 77 JM 7 J ' 77 ^ p 3 " יוצא מן הכלל הוא הסיפור על מחלתו של רבי אליעזר בן הורקנוס , ובסיכה לבחירתו אעסוק בפרק הדן בו .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר