הקדמה

עמוד:12

עולם הערכים והרעיונות בנושאים שונים במחשבת חז"ל אינו מובע באסופה מסודרת כדוגמת הפילוסופיה היוונית הקדומה , אלא בהיגדים קצרים בהלכה , במשא ומתן הלכתי , במימרות קצרות על אמונה , על מוסר ועל ערכים , במדרשי הלכה ואגדה על המקרא , במשלים , בסיפורי המקרא , בלבוש הדרשני ובסיפור "מעשי . "חכמים כדי לעמוד על אמונותיהם ודעותיהם של תנאים ואמוראים בנושא מסוים חובה על החוקר לקבץ מספרות חז"ל על גווניה השונים כל שיש בה בנושא הנידון ולערוך משנה מסודרת , תוך הקפדה על עיון נכון בהשקפות ובעמדות השונות של תנאים ואמוראים במרכזים 4 השונים ולאורך כל תקופתם . אינני מתיימר בספר זה להציג משנה שלמה של מחשבת חז"ל על המוות ועל השכול . אני מבקש להציג את עמדותיהם של תנאים ואמוראים מסוימים כפי שהן באות לידי ביטוי בעשרה סיפורים של 5 " מעשי חכמים" בלבד . כאמור , האגדה מושכת את לבו של אדם כמים ( יומא ע"ה , א ; חגיגה י"ד , א , ( וסיפור האגדה על אחת כמה 6 וכמה . המבקש ללמוד ולחלוק עם ציבור רחב , ולא רק עם תלמידי חכמים וחוקרים את אמונות חז"ל ודעותיהם , ראוי שיעשה זאת 7 באמצעות סיפורי האגדה . את סיפורי "מעשי חכמים" אין ללמוד כתעודות של היסטוריון המבקש לתאר את המציאות כפי שהיתה , אלא כיצירות ספרותיות 8 אמנותיות . אלו סיפורים המבטאים את האמת הפנימית של המספר על הדרכים ועל הקשיים בחקר מחשבת חז"ל ראו : אורבך , חז"ל אמונות ודעות , עמ' ; 464-371 , 14-1 פרנקל , מדרש ואגדה , יחידה ח , עמ' ; 89-16 הירשמן , תורה לכל , עמ' . 22-12 בחרתי בדרך זו כדי לאפשר לקהל הרחב , לאו דווקא של תלמידי חכמים וחוקרים , לעסוק בהשקפותיהם השונות של תנאים ואמוראים . בדרך דומה הלכו מאיר , סוגיות , עמ' ; 145-143 בייטנר , עימות , עמ' . 239-209 , 168-21 אגדה היא כל פסקה בספרות חז"ל שאינה הלכה . סיפור אגדה הוא ז'אנר ספרותי הכולל הרחבה של סיפורי המקרא וסיפורים קצרים על גדולי האומה , על מאורעות היסטוריים , על חיי היום יום . 'וכדו ראו : פרנקל , דרכי האגדה , עמ' . 31-15 ; פרידמן , לאגדה ההיסטורית , עמ' ! 163-119 מאיר , סוגיות , עמ' , 34-11 מאיר , רבי יהודה הנשיא , עמ' . 19- 11

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר