מפתח הנושאים

עמוד:329

תנאים מקלים ( ע " ע התאמות ) תנועות חברתיות היסטוריה , 110 , 109 , 106-103 , 18 People First : 00 272 106-104 Self-Determination Movement 109-106 , 18 SABE שפה לא מפלה 111 , 110 , 109 תקנות משרד הוזינון 111-110 , 88-85

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר