מפתח הנושאים

עמוד:326

מ 0 תח הנושאים הערכים במפתח הנושאים מופו על פי שדות התוכן של הספר . חיפוש במפתח צריך להיעשות על פי המושג , כפי שהוא מופיע בספר , או על פי מונחים קרובים לו . אגודות ועמותות בישראל 91-89 , 31 אדם במרכז 106 , 96-94 אסרטיביות ( ע " ע מיומנויות סינגור עצמי ) בקרה אישית בקרה לכתיבה 308 בקרה לקריאה 310 בקרה לארגון 312 בקרה להערכה עצמית 124-121 בקרה לחשבון 313 בקרה למיומנויות חברתיות 314 פרופיל למידה אישי 322 , 240 סגנון למידה 318 דיאלוג ייחוסי עקרונות התוכנית 147-146 אמונות מורים 147 דף דו-שיח 159-148 משוב חינוכי-ייחוסי 161-159 דיון כיתתי באירועים 165-162 היגדי סינגור עצמי ( ע"ע מיומנויות סינגור עצמי ) הכוונה עצמית אנשים מצליחים 209 , 76 , 69 , 28-27 הגדרות 23 , 21-19 , 15 מיומנויות 168 , 25-22 תיאוריה 59-52 תוכניות קידום ( ע"ע ) הכשרת מורים שילוב בתוכניות הכשרה 269-267 תוכנית 271-270 INSITE תוכנית 270-269 STEPS תפקיד המורה / המנחה 262 הנחיה לסינגור עצמי אסטרטגיות 212 , 189 , 43 משחק תפקידים 213-212 , 196 , 189 הנחיה ישירה 189-187 מדריכים באינטרנט 325-323 סוגיות בהנחיה ( ע " ע ) תוכניות הנחיה לתלמידים ( ע"ע ) תוכניות הנחיה לסטודנטים ( ע"ע ) תפקיד המורה / המנחה 266-262 העצמה 274 , 75-74 התאמות זכאות 211 , 205 , 127 כלליות 305 , 192 , 128 כיתתיות 320 , 304 , 129-128 בבחינות 321 , 305 , 130-129 ללומדים עם קשיי ארגון 131 ללומדים עם קשיי חשבון 131 ללומדים עם קשיי כתיבה 130 ללומדים עם קשיי קריאה 130 סבירות 94 תוכנית אישית 306 תקנות משרד החינוך 88-85 זכויות אדם 100-96 חבר וירטואלי ( ע"ע מוטיבציה-תוכניות קידום ) חוסן ( ע"ע לקויות למידה-גורמי סיכון והגנה ) חוסר אונים נלמד ( ע"ע תיאוריות - מיקוד שליטה וגם ע"ע ייחוסים סיבתיים ) חוק בארצות הברית 92 Section 504 91 IDEA 93 ADA pin בישראל הצעות חוק 85-84 חוק החינוך המיוחד התשמ"ח 83-81 חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 83 ידע אישי אפיונים אישיים 250 , 235 , 195 , 120-1 . 19

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר