פרק 14 סוגיות בהנחיה לסינגור עצמי

עמוד:279

והשתתפות פעילה יותר שלהם במהלך ההנחיה . תפיסה עצמית מוטעית עשויה להיות תוצאה של חוסר בשלות וראיית העולם דרך התכנסות עצמית , שבה רק התפיסות שלו הן התפיסות האפשריות . בחינת המציאות באמצעות משוב מתמשך ודיון בדוגמאות קונקרטיות יכולים לסייע בהתמודדות עם התפיסות המעכבות . הנחיה מתוקשבת לסינגור עצמי : באינטרנט קיימות כמה תכניות המנחות את הגולש לטפח מיומנויות של סינגור עצמי . אחת מהן , המיועדת לתלמידים עם לקויות למידה , היא התכנית "להתחקות אחרי מסתרי לקות הלמידה שלך " והיא מופיעה בכתובת : www . idonline . com / self _ advocacy _ manual . htm ( ראו פירוט התכנית בפרק . ( 10 למעטפת מתוקשבת אינטראקטיבית , הכוללת גם אדם ברשת האינטרנט המנחה את השימוש בתכנית , עשויים להיות כמה יתרונות : היעדר גבולות זמן ומקום הופכים את התכנית לנגישה לכל משתמש , מהמקום ומהזמן שהוא בוחר . נוסף על כך , האנונימיות בשימוש בתכנית כזו מאפשרת לעיתים פתיחות רבה ונכונות לחשיפה אישית וללמידה מבלי לחשוש מביקורת ומסטיגמה . אך למרבה הצער , כמעט לא קיימות תכניות מתוקשבות שהן אינטראקטיביות . רוב התכניות הן בעצם חוברות הנחיה לילדים ( מעין דפי עבודה , ( שהועלו על רשת האינטרנט . תכנית שאינה אינטראקטיבית ואינה כוללת הנחיה אישית וממוקדת עשויה לשמש לומדים עם קשיי קריאה קלים , שלהם גם כישורים ללמידה עצמית ולהתמדה . אך אלו אינם אפיונים שכיחים של לומדים צעירים עם לקויות למידה . לפיכך ניתן לראות בחוברות ההנחיה הקיימות ברשת האינטרנט כלי עזר למנחה יותר מאשר הנחיה אישית ללומד ( ראו רשימת מדריכים באינטרנט בנספח . ( 11 לומדים עם לקויות למידה מסנגרים על עצמם במערכות שונות , כולל בתי ספר , מסגרות חוץ בית ספריות המיועדות לקידום לימודי או מסגרות חברתיות שונות כמו תנועות נוער או מועדונים חברתיים . התפיסה וההגדרה לגבי סינגור עצמי על פי אנשי המערכת אינה חופפת בהכרח את ההגדרה של המסנגרים עצמם . אנשי המערכת מוכנים לרוב להכיר בתוכני הסינגור העצמי המתאימים למדיניות המערכתית , שאותה קבעו מראש ולהיענות להם . במקרים כאלו הופך הסינגור העצמי לכלי בידי המערכת לאישור מדיניות מתן השירותים שלה , ולא כאמצעי למימוש הרצונות האישיים של האדם . סינגור עצמי עוסק בזכויות אדם , שאינן תמיד מעוגנות כחוק , אלא נתונות למשא ולמתן בין האדם לבין אנשים במערכת . מרבית תכניות ההנחיה לתלמידים עם לקויות למידה ממקמות את הסינגור העצמי במהלך ישיבות בית-ספריות , הדנות ביעדים לימודיים או בתכניות מעבר אישיות . מתוך כך התכניות מדגישות את

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר