תפקיד המורה/המנחה

עמוד:263

התלמיד יתנסה בבחירה ובביטוי של העדפותיו , יפתח קשרי גומלין עם תלמידים ללא מוגבלויות , יחזה במודלים של מבוגרים עם הכוונה עצמית , ויחווה התנסויות של הצלחה וקבלת החלטות . למרבה הצער , לעיתים קרובות הסביבה הלימודית של תלמידים עם לקויות למידה מעודדת תלות ואף מגבילה בחירה וקבלה של אחריות . מורים רבים נוטים להגביל את האוטונומיה של התלמיד על ידי הבניה קפדנית של הסביבה החינוכית , דבר המעודד תלות מתמשכת של התלמיד בהוראות המורה . במקרים כאלה יש לתלמידים רק הזדמנויות מצומצמות כדי לבחור פעילויות לימודיות או להשתתף בהחלטות חינוכיות המשפיעות על חייהם ( כמו הבחירה במטרות של "התכנית החינוכית היחידנית" שלהם . ( עידוד של יחסי תלות יכול לבוא לידי ביטוי בכך שהמורה , לדוגמה , מתנה את המשך הפעילות הלימודית של התלמיד ( כמו : רצונו של התלמיד לענות על שאלה המופיעה בהמשך דף העבודה , ( בכך שהתלמיד יקבל קודם כל את אישור המורה לפעולה הזו . במחקר אורך שבחן את רמת האוטונומיה המוקנית לתלמידים מתבגרים עם לקויות למידה , מצאו מורטאו וזטין , ( Murtaugh & Zettin , 1990 ) שתלמידים אלו התנסו בפחות התנסויות , שלהן הם היו אחראים . בדומה , מצא ווימאיר , ( Wehmeyer , 1994 ) שלצעירים עם לקויות למידה היו תפיסות ירודות של הכוונה עצמית בהשוואה לתלמידים מתקשים אחרים , שלא אובחנו כבעלי לקויות למידה . מובן שיש לזכור שאין אדם , בעיקר כשמדובר בילדים או במתבגרים , שהוא לחלוטין אוטונומי או עם הכוונה עצמית מלאה . מורים , הורים ותלמידים צריכים לפעול ביחד כדי להרחיב את ההזדמנויות של התלמידים לפיתוח הכוונה עצמית . השלב הראשון בתהליך הטיפוח הוא ההכרה של המורה בחשיבות המיומנויות הקשורות בהכוונה עצמית ובסינגור עצמי . דרכי הוראה כמו משחק תפקידים ושליטה עצמית וטכניקות הקשורות בלמידה מטא-קוגניטיבית ובסיעור מוחות יעודדו מעורבות של התלמידים בלמידה . פיתוח המיומנויות נעשה בד בבד עם טיפוח העמדות אודות הכוונה עצמית . על המורה לאפשר לתלמידיו לפעול ברמת אתגר אופטימלית ולטפח את האוטונומיה שלהם על ידי עידוד פעולות המאפשרות בחירה . התלמיד עם לקות הלמידה צריך ללמוד שהוא הסוכן הסיבתי של חייו , ולכן יש לבחון בדקדקנות את אוריינטציית השליטה של המורה . שליטה חיצונית רבה מדי מצד המורה עלולה לדכא הכוונה עצמית של התלמידים . יש לתת לתלמידים הזדמנויות לבטא העדפות , לבחור ולחוות את תוצאות הבחירות שלהם . פעילויות חינוכיות רבות בארצות הברית , שיועדו לפיתוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי של תלמידים עם מוגבלויות , התמקדו בפיתוח התכנית החינוכית היחידנית

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר