תכנית מס"ע לסטודנטים

עמוד:251

ה 0 א'לה 0 ו ו-אק ת'ב' 0 של נגור' 0 ^ צמ' אלדד הוא סטודנט המתכנן מראש את מימוש זכויותיו במסגרת הלימודים במכללה אזורית . הוא קבע פגישה עם דיקנית הסטודנטים עוד בטרם החל ללמוד במכללה ובא כדי לשוחח על לימודיו שיתחילו בסתיו הקרוב . במהלך הפגישה תיאר אלדד בבהירות את אופי הלקות שלו , החששות שלו , הקשיים ונקודות החוזק , ואיך הוא מתכנן לפעול לגביהם . הייתה לו דעה ברורה שלפיה עליו לספר על כך למרצים שלו , וזאת מכיוון שעשה כך גם במהלך לימודיו בתיכון . דברים אלו אפשרו לדיקנית הסטודנטים ולאלדד ליצור רשימה של התאמות אפשריות , שיוכל לשוחח עליהן עם המרצים . עם תחילת הסמסטר הראשון ללימודים נשלחו על ידי הדיקנית מכתבים לכל המרצים , ובהם הכרה בלקות המתועדת של אלדד וההתאמות שלהן הוא זכאי . הפעילות של אלדד מדגימה הפעלה יעילה של סינגור עצמי מכמה היבטים : אלדד הכיר היטב את הקשיים ואת נקודות החוזק שלו , את סגנון הלמידה האישי שלו ומה מסייע לו להתקדם . אלדד תרגל את מיומנויות הסינגור העצמי שלו עוד במהלך לימודיו בתיכון . כבר אז הוא פנה לכל אחד ממוריו בבקשה להתאמות עבורו . לפיכך , כשפנה ללמוד במכללה הוא היה כבר מיומן בסינגור עצמי . אלדד יזם במכללה פגישה עם דיקנית הסטודנטים , עוד בטרם החל ללמוד . במהלך הפגישה הוא שיתף את הדיקנית בצרכיו ונעזר בשירותיה . בידו של אלדד היה עותק עדכני של המסמכים המעידים על לקות הלמידה שלו , ועם העותק הזה הוא פנה לדיקנית . ההודעה על הלקות של אלדד ועל צרכיו הייחודיים נשלחה על ידי נציגת המוסד ( דיקנית הסטודנטים ) לכל מוריו , עוד לפני פתיחת שנת הלימודים . עם תחילת שנת הלימודים קבע אלדד פגישה אישית עם כל מורה בנפרד , כדי לתאר בפניו את הקשיים שחווה בעבר , וכדי לבחון כיצד ניתן להתאים את דרכי ההוראה / הלמידה , דרישות הקורס ואמצעי ההערכה לצרכיו האישיים . וכך , למשל , אלדד הסביר את הצורך שלו בהארכת זמן במבחנים , כדי לפצות על תהליכי עיבוד מידע איטיים אצלו . הוא גם הסביר את הקושי שלו להבין משימות , שמתוארות בעל פה , וביקש שהמורים ירשמו עבורו בכתב את המשימות הנדרשות . לדברי אלדד , בהתחלה היה ההליך קשה מאוד עבורו , אך הוא תרגל את שיחות הסינגור העתידיות שלו בסיוע של אמו ושל איש מקצוע . נוסף על כך , לאחר כל שיחה עם מורה הוא הפנה אליו מכתב , שבו שב ותיאר את הלקות שלו , סיכם את השיחה שהתנהלה ביניהם , וציין בכתב את ההתאמות הלימודיות שהוסכם עליהן .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר