תכנית מס"ע לסטודנטים

עמוד:244

לשאלת סטודנט לגבי ההבחנה בין כוחות לדרכי פיצוי , נערך דיון קבוצתי ובו הגיעו הסטודנטים לתוכנות הבאות , הכוללות את ההכוונה העצמית בתוך הגדרת הפיצוי : "הפיצוי הוא כשאתה משתמש בכוח מסוים שלך המתאים להתמודדות עם אחד הקשיים . "שלך "הלקות והקשיים זה מה שיש לך , שקיבלת , אבל את הכוחות אתה בונה בעצמך . " "הלקות משפיעה על החיים שלך , אבל גם לך יש כוח להשפיע עליה . את קובעת איך החיים שלך . "ייראו "המקום כחיים שאת נותנת ללקות זו ההחלטה האישית שלך והאחריות . "שלך "כמו שיש בעלות על הלקות , יש גם כעלות על הכוחות . " \!/ ' OOK > ליג \! י - מפגש זה עסק בשני .-נושאים א . היגדי הסינגור ; ב . תרגול היגדי הסינגור בסיטואציות עכשוויות אותנטיות . א . היגד' ה נגור' 0 המידע מתוך טבלת הנתונים האישיים שימש את הסטודנטים בבניית היגדי הסינגור העצמי . דגם ההיגדים הסתמך על עבודתה של יואן , ( Yuan , 1994 ) המציעה לכלול בסינגור עצמי שלושה היגדים : . 1 היגד חיובי שבו הסטודנט מביע רצון להשתפר : זהו היגד הפתיחה בסינגור והוא מבטא את המוטיבציה של הסטודנט ללמוד ולהצליח . באמצעותו הסטודנט מבטא את התעניינותו בנושא הנלמד , את רצינותו ואת נכונותו להשקיע מאמץ ולא להתחמק מאחריות . . 2 תיאור הבעיה וכיצד היא משפיעה על ההתנהגות כרגע : זהו היגד ההסתייגות והוא מתחיל במילה . "אבל" כאן הסטודנט מציג את הקושי הספציפי שלו במילוי המשימה הלימודית , כפי שהוגדרה על ידי המרצה . תיאור הקושי מסתמך על הידע של הסטודנט לגבי לקות הלמידה שלו וביטוייה הלימודיים . . 3 בקשה לשינוי ספציפי והצעת אסטרטגיה : זהו היגד הפתרון המוצע . הסטודנט הוא האדם המכיר טוב ביותר את עצמו ואת דרכי הלמידה המתאימות לו . לפיכך עליו להיות זה המציע את דרך הפיצוי ההולמת את הסיטואציה של הקושי שתיאר .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר