תכנית מס"ע לסטודנטים

עמוד:241

כמו תפיסה גלובלית , זיכרון עבודה , ארגון צורני , מידע מילולי בדיד . ההיכרות הזו עם מונחים בדו"רו האבחון הפחיתה אצלם חרדות , הפכה את הדו " ח לקריא , אפשרה היכרות עם הלקות ומאפייניה ויצרה תחושה של בעלות על הלקות ועל מה שנכתב בדו"ח . ג . זיהו' סוחות , ק ם' ^ ' / וץ רכ' ס'צו' א'ש'ות בהסתמך על דו"חות האבחון מילאו הסטודנטים את טבלת "ריכוז נתונים , "אישיים הכוללת טורים של כוחות , קשיים ודרכי פיצוי . טור דרכי הפיצוי מולא במקביל לטור הקשיים ותוך הסתמכות על הכוחות . סטודנטים , שלא היה בידם דו '' ח אבחון , מילאו את הטבלה על בסיס דיווח עצמי וההיכרות שלהם עם עצמם ועם אפיוניהם . טבלת ריכוז הנתונים האישיים אינה טבלה סגורה , ובמהלך המפגשים וגם לאחר סיומם הוזמנו הסטודנטים לראות בה טבלה דינמית , שניתן לשנותה ; למחוק או להוסיף לטבלה פריטי מידע . להלן דוגמה של טבלת "ריכוז נתונים אישיים" שמולאה על ידי סיוון , סטודנטית להוראה בשנת לימודיה השלישית . למילוי טבלה זו הסתמכה סיוון על דו " ח של אבחון פסיכולוגי שהיה בידה . המנחה עודדה את סיוון להתבונן בכוחות , לזהות את הקשיים ולאתר את דרכי הפיצוי שהכוחות מאפשרים . הארגון המובנה באמצעות הטבלה סייע לסטודנטים להתמקד במטלה , לשאול שאלות הבהרה ולהבחין בין מרכיביה : כוחות , קשיים ודרכי פיצוי .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר