תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:223

לאחר ציון הקשיים האלו התבקשה מירב לסמן קושי אחד או יותר מתוך אוסף הקשיים הזה , שגם היא מתנסה בו / בהם בפועל . היא התמקדה בקושי של העתקה מהלוח וציינה כי בשיעורי אנגלית קשה לה לקרוא את המילים מהלוח , כי השורות מבלבלות אותה והיא מנסה להעתיק כל אות בנפרד , אבל היא מתבלבלת . מפגש : 2 מירב התוודעה ללקויות למידה בכלל וללקויות שלה בפרט , בתחומים של כתיבה וקשב , על פי קווי ההנחיה הכלליים להיכרות עם לקויות למידה ( ראו פירוט בתיאור הכללי של המפגש השני כתכנית מס"ע . ( היא התעניינה לדעת למה כל כך קשה לה להעתיק מהלוח והוסבר לה כי ייתכן שקשיים של עיבוד חזותי , שפה וזיכרון מכבידים עליה במשימות ההעתקה . מפגשים : 4-3 מירב תיארה בפירוט את הקושי שלה להעתיק מהלוח , העלתה פתרונות אפשריים להתמודדות עם קושי זה ובחנה את דרכי הפתרון וסבירותן . בסיוע המנחה אורגן המידע בטבלה הבאה :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר