תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:216

תכניתמס " ע לתלמידים להלן תיאור מפורט של תכנית מס"ע לתלמידים , כולל קווי היסוד של התכנית , המבנה והתכנים של מפגשי ההנחיה , ודוגמאות להליך ההנחיה לסינגור עצמי הנעשה לפני מורה ולפני חברים בכיתה וכן דוגמאות לסינגור עצמי כתוב . קוו' היסוד \!/ ל תבנית מס '' ץ לתלמידים עשרה קווי יסוד מנחים את תכנית מס " ע לתלמידים . התלמיד מונחה . 1-. להיות מודע לקושי שלו ; . 2 להיות מוכן להודות בקושי שלו בפני אדם אחר ; . 3 להבין את סגנון הלמידה הייחודי לו ( תחומי חוזק ותחומי קושי . 4 ;( להכיר את הקושי שלו , דרכי הפיצוי וההתאמות שיתאימו ח . 5 לצפות את הצרכים שלו במקצועות שונים ובמסגרות לימוד שונות ; . 6 להיות מודע לסוגיות נוספות , העלולות להפריע לו בסינגור העצמי ( בושה , מבוכה , אימפולסיביות , קשיי תקשורת . 7 ;( להכיר בזכויותיו ובאחריותו ; . 8 להציב יעדים קצרי טווח וארוכי טווח ולתכנן את השגתם ; . 9 לפעול למען התאמות סבירות במסגרת של משא ומתן ; 10 להכיר ברשת התמיכה סביבו ולדעת לאן לפנות כדי לבקש תמיכה . 1 המבנה והתבנ'ם ? w מפגשי ההנחיה מספרים על אברהם לינקולן , שדיבר בשבחה של ההכנה לקראת פעולה , ואמר כי לו היו לו שמונה שעות כדי לחטוב עץ , הוא היה מקדיש שש מהן להשחזת הגרזן . גם בתכנית מס"ע מיועדים מרבית מפגשי ההנחיה להכנה לקראת הסינגור , מתוך הכרה ששליטה על כלי הסינגור חשובה להצלחת הפעולה עצמה . יחד עם זאת , המטרה הסופית היא ביצוע של פעולת הסינגור העצמי . תכנית ההנחיה היא כשהלומד מתנסה בפעילויות , שאותן הוא מגדיר כחשובות לו . ההיענות לבקשותיו תאפשר לו להתנסות במשימות של אתגר אופטימלי , שבהן יוכל לחוש קומפטנטי . הסינגור העצמי מזמן גם תנאים , שבהם הלומד מרגיש שייכות למערכת החינוכית ולמשימות הלימודיות שהיא מציבה מולו .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר