תכניות הנחיה לסינגור אצמי לסטודנטים

עמוד:211

ro - 1 ru מהי , במיילים פשוטות , 'לקות הלמידה שילך ? כסדנה זו הסטודנטים לומדים את ההגדרה של NJCLD ללקות למידה ( ראו פרק . ( 2 הם נפגשים עם מונחים שכיחים כמו לקות קשב , דיסלקסיה , מטא-קוגניציה , ומקבלים מבט כללי על מבחנים פורמליים ובלתי פורמליים המשמשים באבחון לקויות למידה אצל אנשים מבוגרים . הסטודנטים מונחים לכתוב במפגש זה פסקה המתארת את הכוחות והקשיים שלהם , ופסקה זו יכולה לשמש כקו בסיס להשוואה מה הסטודנט ידע על עצמו עם כניסתו לתכנית . סדנה - 2 הזכויות ? o ? y החוק מנחה הסדנה מציג מבט כללי על החוקים האמריקניים המרכזיים העוסקים בזכויותיהם של אנשים עם צרכים מיוחדים , בכלל זה גם אנשים עם לקויות למידה . הדיון כולל השוואה בין החוקים , תוך תשומת לב ליתרונות ולמגבלות החוק . סדנה - 3 'סודות הס'נגור העצמי סדנה זו עוסקת בחשיבות הסינגור העצמי באוניברסיטה , וכן באמנות ניהולו של משא ומתן עם סגל המרצים . הסטודנטים הבוגרים , השותפים בהנחיית הסדנאות , לוקחים חלק מרכזי בסדנה זו ומתארים את ניסיונם האישי ואת מאבקיהם לזכות כמגיע להם על פי חוק . הסטודנטים הבוגרים מתארים כיצד הציגו את הלקות שלהם כפני אחרים , את היתרונות והחסרונות של "הסגרת המידע על הלקות , " והתפקיד המרכזי שיכול למלא בנושא מרכז התמיכה האוניברסיטאי . סדנה - 4 בחירה בהתאמות 'לימודיות סבירות סדנה זו מתחילה כדיון על הגורמים המשפיעים על ההישגים הלימודיים באוניברסיטה לפי דעתו של כל אחד מהמשתתפים , וזאת כדי להגיע לרשימות אישיות של גורמים המשפיעים על ההצלחה בלימודים . המשתתפים מעלים תחומי קושי , הנרשמים על הלוח , ובאמצעות רשימה מוכנה של התאמות כתחומי לימוד שונים , בוחנים המשתתפים כיצד ניתן להקל על קשיים בקריאה , בכתיבה , במתמטיקה או בהפעלת מיומנויות ארגון על ידי התאמות ושימוש באמצעי עזר טכנולוגיים שונים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר